🛑 Trực Tiếp Thánh Lễ Truyền Dầu | Lúc 08h30′ Thứ Năm | ngày 06.04.2023

Vào lúc 08h30’ thứ Năm, ngày 06/04/2023, Đức cha Louis sẽ chủ sự Thánh lễ Truyền Dầu tại Nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Thánh lễ được Truyền Thông Giáo Phận phát sóng trên:

▶️ Facebook: https://www.facebook.com/gp.hatinh
▶️ Youtube: https://www.youtube.com/@GiaophanHaTinh
▶️ Website: https://giaophanhatinh.org/

Xin kính mời cộng đoàn tham dự trực tiếp tại Nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh hoặc trực tuyến tại các kênh truyền thông để hiệp thông và cầu nguyện cho Giáo phận.

BTT-GPHT