Học viện Công giáo: Thông báo chương trình Pháp ngữ ôn thi cấp tốc DELF B1

HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM
THE CATHOLIC INSTITUTE OF VIET NAM
_____________________________________________________________________
25 Đường Số 9, Kp. 1, P. Bình Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Email:
hocvienconggiao@gmail.com
Phone: 093 890 5015 – 096 725 7483

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH PHÁP NGỮ ÔN THI CẤP TỐC DELF B1
(Từ ngày 1-4-2022 đến ngày 4-5-2022)

Các ngày: Hai- Tư- Sáu

Thời gian: 14h15-16h45

Ban Giảng Huấn: giáo viên Pháp và Việt Nam có kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng pháp.

Ghi danh và nơi học

Ghi danh: Tại Văn Phòng Học Viện Công Giáo Việt Nam, 25 Đường Số 9,Khu phố 1, Phường Bình Thọ, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh hay Email: hocvienconggiao@gmail.com,  Phone: 093 890 5015 – 096 725 7483.

Nơi học: HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM, 25 Đường Số 9, Khu phố 1, Phường Bình Thọ, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

HVCGVN, ngày 15 tháng 03 năm 2022
Lm. Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng
Tổng Thư ký HVCGVN