Làm việc với tình yêu

Có thể, trong một ngôi nhà hàng xóm của bạn, có một người mù cảm thấy vui thì bạn đã thăm viếng và đọc báo cho họ nghe. Có thể có một gia đình nào đó đang cần bạn quan tâm giúp họ một điều gì đó rất đơn giản – như trông giữ đứa con nhỏ dùm họ khoảng nửa tiếng đồng hồ. Những việc như thế quá bé nhỏ khiến cho nhiều người quên mất, không thực hiện.

Mẹ Têrêsa — “Làm việc mà không có tình yêu, thì đó chính là việc làm của kẻ nô lệ.”
Mẹ Têrêsa — “Làm việc mà không có tình yêu, thì đó chính là việc làm của kẻ nô lệ.”

Xin đừng coi việc làm bếp là chuyện chẳng ra gì. Xin đừng nghĩ rằng những động tác ngồi xuống, đứng lên, đi ra và đến nơi… là những chuyện chẳng có gì quan trọng trước mặt Thiên Chúa.

Thiên Chúa không đòi hỏi bạn phải đọc bao nhiêu cuốn sách, phải làm bao nhiêu phép lạ. Ngài chỉ đòi hỏi bạn phải làm việc hết sức mình với tình yêu dành cho Ngài. Bạn có thể thành thực nói rằng “tôi đã làm việc hết sức mình” như thế không? Cho dù đã làm hết sức mình như thế mà thất bại, thì việc đó vẫn là việc tốt nhất của chúng ta. Nếu bạn thực sự yêu Chúa thì cho dù công việc của bạn có nhỏ bé, bạn cũng hãy hoàn thành với tất cả trái tim. Công việc ấy của bạn sẽ chứng thực cho tình yêu của bạn.

Bạn có thể kiệt sức vì làm việc; bạn có thể chết vì làm việc. Nhưng nếu bạn không làm việc với tình yêu thì tất cả đều vô ích. Làm việc mà không có tình yêu, thì đó chính là việc làm của kẻ nô lệ.

Biên Toàn (TGPSG)
Chuyển ngữ từ Il n’y a pas de plus grand amour (p. 77-78)

Nguồn:tgpsaigon.net