Nghi Thức Tiếp Nhận Vào Ứng Viên Lên Chức Thánh Cho Quý Thầy Khóa XIV

NGHI THỨC TIẾP NHẬN ỨNG VIÊN LÊN CHỨC THÁNH CHO QUÝ THẦY KHÓA XIV
GPHT (09.01.2023)_ Vào sáng hôm nay, lúc 5h15’ ngày 09/01/2023 tại Nhà nguyện Tiền Chủng viện Thánh Gioan Phaolô II, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám quản Tông tòa Giáo phận đã dâng thánh lễ và cử hành nghi thức tiếp nhận vào ứng viên lên chức thánh cho 09 thầy sắp lãnh nhận thừa tác vụ Phó tế. Hiệp dâng thánh lễ có quý cha Tòa Giám mục.
Vào lúc 7h30’ thứ Tư, ngày 11/01/2023 sắp tới, Đức cha Louis sẽ truyền chức Phó Tế cho 09 thầy tại Nhà thờ Giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh.
Nguyện xin cho quý tiến chức trở nên người tôi tớ phục vụ Chúa, biết quảng đại và trung thành họa lại nơi cuộc đời mình hình ảnh của Chúa Giêsu, Đấng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ, xứng như tên gọi Phó tế là diakonos, nghĩa là người phục vụ.
BTT-GPHT