Ý nghĩa huy hiệu của Đức cha Tân cử Giuse Bùi Công Trác

Ý NGHĨA HUY HIỆU CỦA ĐỨC CHA TÂN CỬ GIUSE BÙI CÔNG TRÁC

Khẩu hiệu giám mục là: “Christus vivit – Chúa Kitô đang sống”. Lời nói ấy vừa là lời tuyên xưng niềm tin, vừa là lời mở ra cho hành trình sứ vụ.

– Là lời tuyên xưng niềm tin, vì “tôi biết tôi tin vào ai” (2 Tm 1, 12), và xác tín rằng: Đức Giêsu Kitô đã chịu hiến tế làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta (x. 1Cr 5, 7), là Đấng ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế (x. Mt 28, 20).

– Là lời mở ra cho hành trình sứ vụ, vì “Tôi sẽ không ngớt nói về Đức Giêsu Kitô, là Alpha và Omega – Khởi Nguyên và Tận Cùng… Người là Đấng chúng tôi hằng rao giảng cho anh chị em luôn mãi. Chúng tôi muốn danh Người vang dội đến tận cùng cõi đất và đến muôn muôn đời” (Đức Phaolô VI).

– Hình bông huệ trên huy hiệu, vừa âm thầm nhắc đến vai trò bảo trợ của thánh Cả Giuse vừa nhẹ nhàng nhắc đến mái nhà thân thương Chủng viện.

Được biết, Tòa Tổng Giám mục Tp. Hồ Chí Minh dự kiến thánh lễ phong chức Giám mục sẽ diễn ra vào lúc 08g30 ngày thứ ba, 03 tháng 01 năm 2023 tại Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận.

WHĐ (10.11.2022)