Mở ra cho mầu nhiệm, bằng cách chăm sóc đức tin của người đơn sơ

Một bài bình luận về các chuẩn mực mới liên quan đến các hiện tượng được cho là siêu nhiên “Huấn quyền Giáo hội bảo vệ đức tin của người đơn sơ… đó là nhiệm vụ dân chủ của Huấn quyền. Huấn quyền phải mang lại tiếng nói cho những người...

Thứ Tư tuần 7 Thường niên năm II (Mc 9,38-40)

BÀI ÐỌC I: (Năm II) Gc 4, 13b-18 (Gr 13-17) “Ðời sống anh em là cái gì? Lẽ ra anh em phải nói rằng: ‘Nếu Chúa muốn’”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Anh em thân mến, bây giờ anh em nói: “Hôm nay hoặc ngày mai chúng tôi sẽ đến...

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm B (19.05.2024) – Hai lĩnh vực hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Giáo hội

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ BÀI GIẢNG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG Đền thờ Thánh Phêrô Chúa nhật, ngày 19.05.2024 [hình và video] Anh chị em thân mến! Trình thuật Lễ Ngũ Tuần (x. Cv  2,1-11) cho chúng ta thấy hai lĩnh vực hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Giáo...

Thứ Ba tuần 7 Thường niên năm II – Làm tôi tớ mọi người (Mc 9,30-37)

BÀI ÐỌC I: (Năm II) Gc 4, 1-10 “Anh em xin mà không nhận được là vì anh em xin không đúng”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Anh em thân mến, bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không phải tại điều này: tức tại các...

Buổi phỏng vấn của Đức Thánh Cha với chương trình “60 Minutes”

ALETEIA (20.5.2024) – Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng mọi thứ trên thế giới đều mang lại cho ngài niềm hy vọng: “Mọi người muốn sống. Ai cũng tiến về phía trước. Và về cơ bản mọi người đều tốt lành.” Sau khi các đoạn trích được phát sóng khoảng một tháng trước,...

Gửi bài viết

Tin Giáo Hội

Tin Giáo phận