Category Archives: Đức Mẹ Maria

Tại sao cầu nguyện với Đức Mẹ?

Thánh Gioan, Người Môn Đệ Được Chúa Yêu, luôn ấp ủ lòng sùng kính Mẹ...

Mười cách mừng kính tháng năm của Đức Mẹ

Tháng 10 là tháng Rất Thánh Mân Côi; Tháng 11, tháng cầu nguyện cho các tín...

Hướng Về Đức Maria Bông Hoa Của Tháng Năm

Nếu tâm hồn không được bình an, như trong những lúc khó khăn, thì chỉ...

Bốn tín điều về Đức Maria

Giáo hội Công giáo tuyên tín bốn chân lý đức tin liên quan đến Đức...

Để sống tâm tình Tháng Hoa với Mẹ Maria

Bước vào tháng 5, theo đạo đức bình dân, chúng ta vẫn gọi là Tháng...

Tìm hiểu gốc tích Tháng Hoa kính Đức Mẹ Maria

Là người Công giáo Việt Nam, nhất là những người đã lớn lên trong một...

Các nhà chú giải Hồi giáo về kinh Coran nhìn Đức Maria như thế nào?

Nhân cuộc hội thảo chuyên đề được tổ chức vào ngày 11/2/2023 tại Học viện...

Toàn Bộ Kinh Thánh Về Mẹ Maria

  Mt1:12 16 12 GXTT – Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên;...

Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội và mầu nhiệm Nhập thể

Hôm nay (ngày 8 tháng 12 năm 2022), chúng ta cùng nhau hợp ý với...

Truyện tích về Đức Mẹ Mân Côi

*Truyện sau đây trích trong ‘100 truyện tích Mân Côi’ chứng minh chỉ một bông...

Danh xưng Maria

Myriam có thể xuất phát từ tiếng Ai Cập « mir », có nghĩa là...