Bốn tín điều về Đức Maria

Giáo hội Công giáo tuyên tín bốn chân lý đức tin liên quan đến Đức Maria, những chân lý mà người Công giáo buộc phải tin.

Bốn tín điều, bốn chân lý đức tin mà Giáo hội Công giáo tin về Đức Maria.
Bốn tín điều, bốn chân lý đức tin mà Giáo hội Công giáo tin về Đức Maria.

Những tín điều này luôn được hiểu trong sự quy chiếu đến Chúa Kitô. Hai tín điều trong số đó đã được công bố trước khi có sự chia rẽ giữa Giáo hội Công giáo Rôma, các Giáo hội Chính Thống giáo và các Giáo hội Tin Lành.

Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa

Tín điều đầu tiên là tín điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa được tuyên tín vào năm 431 ở Công đồng Êphêsô. Tín điều này được nhìn nhận bởi tất cả các Giáo hội. Tín điều này khẳng định rằng Đức Maria đã sinh ra Chúa Giêsu, Đấng là Thiên Chúa thật và là Người thật.

Đức Mẹ Đồng Trinh trọn đời

Vào năm 553, Công đồng Constantinople thứ II, rồi Công đồng Latêranô vào năm 649, tuyên bố Đức Mẹ Đồng Trinh trọn đời. Chúa Giêsu không có anh em hay chị em nào. Người Tin Lành phản đối tín điều này.

Hai tín điều khác đã được công bố chỉ trong Giáo hội Công giáo Rôma.

Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, được Đức Piô IX ban bố ngày 8/12/1854, tuyên xưng rằng Đức Maria, nhờ ân sủng đặc biệt của Thiên Chúa, từ khi thụ thai đã không bao giờ mắc tội.

Đức Maria Lên Trời

Tín điều Đức Maria Lên Trời được công bố vào ngày 1/11/1950 bởi Đức Piô XII bằng những lời này : « Do uy quyền của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, của hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, và với thẩm quyền của Ta, Ta phán quyết, tuyên ngôn, và định tín là tín điều đã được mạc khải rằng: Đức Maria, Mẹ Vô Nhiễm của Thiên Chúa trọn đời đồng trinh, sau cuộc sống trần gian này, đã được phúc vinh quang Thiên đàng cả hồn và xác. » Chân lý đức tin này cùng được chia sẻ với Chính Thống giáo.

Tý Linh

(theo croire.la-croix.com)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *