Category Archives: Lời chúa hàng ngày

Thứ Tư tuần 7 Thường niên năm II (Mc 9,38-40)

BÀI ÐỌC I: (Năm II) Gc 4, 13b-18 (Gr 13-17) “Ðời sống anh em là cái gì?...

Thứ Ba tuần 7 Thường niên năm II – Làm tôi tớ mọi người (Mc 9,30-37)

BÀI ÐỌC I: (Năm II) Gc 4, 1-10 “Anh em xin mà không nhận được là vì...

Chúa nhật 7 Phục sinh năm B (Mc 16,15-20) – Chúa Thăng Thiên – Niềm hy vọng Nước Trời

“Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên...

Chúa nhật 6 Phục sinh năm B (Ga 15,9-17) – Bạn hữu của Thầy

“Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được...

Chúa nhật 5 Phục sinh năm B (Ga 15,1-8) – Cây nho

“Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy...

Thứ Tư tuần 4 Phục sinh – Ánh sáng thật (Ga 12,44-50)

“Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta,người ấy...

Chúa nhật 4 Phục sinh năm B (Ga 10,11-18) – Mục tử nhân lành

“Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết...

Thứ Ba tuần 3 Phục sinh – Bánh bởi trời (Ga 6,30-35)

Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi...

Chúa nhật 3 Phục sinh năm B (Lc 24,35-48) – Bình An

Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo:...

Ngày 8/4: Lễ Truyền Tin (Lc 1,26-38)

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. Bài đọc 1: Is...

Chúa nhật 2 Phục sinh – Bình an cho anh em (Ga 20,19-31)

Tám ngày sau, Đức Giê-su đến. Bài đọc 1: Cv 2,42-47 Tất cả các tín...

Thứ Bảy tuần Bát nhật Phục sinh – Rao giảng (Mc 16,9-15)

Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan...