Bầu khí tiếp đón Đức Thánh Cha tại Điện Quốc Gia Mông Cổ sáng thứ Bảy ngày 02.09.2023

BẦU KHÍ TIẾP ĐÓN ĐỨC THÁNH CHA TẠI ĐIỆN QUỐC GIA MÔNG CỔ SÁNG THỨ BẢY NGÀY 02.09.2023

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

 

WHĐ (02.09.2023) – Sáng ngày 02.09.2023, Chính phủ Mông Cổ đã tổ chức nghi thức đón tiếp chính thức Đức Thánh Cha tại quảng trường Sukhbaatar. Sau đó, Đức Thánh Cha thăm hữu nghị Tổng thống Mông Cổ tại Điện Quốc gia và gặp gỡ chính quyền xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại đây.