ĐTC gặp các gia đình dòng Thánh Phaolô của Thánh Antôn Maria Zaccaria

Trong bài nói chuyện, dựa trên câu nói của Thánh Antôn Maria Zaccaria với các con cái của ngài: “Các con phải chạy như điên! Hãy chạy về phía Thiên Chúa và tha nhân!”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ba khía cạnh.

“Chạy về phía Thiên Chúa”

Trước hết là “Chạy về phía Thiên Chúa”. Thánh Antôn Maria đã sống tương quan với Chúa, đặc biệt bằng cách suy niệm Lời Chúa, và điều này đã thúc đẩy ngài dấn thân học giáo lý, rồi theo đuổi ơn gọi linh mục và cuối cùng là thành lập dòng. Đức Thánh Cha nói rằng “Kiểu tương quan này với Chúa Kitô cũng là nền tảng cho chúng ta, để nói với mọi người, khi đã cảm nghiệm về Chúa một cách cá nhân.” Lời loan báo truyền giáo của chúng ta không phải là chiêu dụ tín đồ, nhưng là chia sẻ một cuộc gặp gỡ cá nhân đã thay đổi cuộc sống của chúng ta! Không có điều này, chúng ta không có gì để loan báo, cũng không có điểm đến để cùng nhau bước tới.”

“Chạy về phía tha nhân”

Điểm thứ hai là “Chạy về phía tha nhân”. Điều này cũng quan trọng, bởi vì “nếu chúng ta đánh mất chân trời của việc loan báo trong đời sống đức tin của mình, thì chúng ta sẽ tự khép kín mình và khô héo trong vùng đất sa mạc của sự tự quy chiếu.” Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ gia đình dòng Thánh Phaolô “hãy tiến bước theo hướng mà đặc sủng của anh chị em đã chỉ ra: ‘Hãy mang Thần Khí sống động của Chúa Kitô đến mọi nơi.’” Đó là Thần Khí thúc giục chúng ta đi đến với anh em, với chiếc ba-lô nhẹ nhàng nhưng với ánh nhìn đầy bác ái. “Hãy mang Thần Khí này đến khắp mọi nơi, không loại trừ một ai và cũng mở ra những hình thức tông đồ mới, trong một thế giới đang thay đổi, cần những tâm hồn linh hoạt và cởi mở, những con đường nghiên cứu được chia sẻ, để xác định những cách thức phù hợp để truyền bá Tin Mừng duy nhất.”

“Chạy như điên”: dũng cảm sáng tạo

Cuối cùng, “chạy như điên”, Đức Thánh Cha giải thích, tức là lòng dũng cảm sáng tạo. Ngài nhấn mạnh: “Đó không phải là phát triển những kỹ thuật loan báo Tin Mừng phức tạp, nhưng đúng hơn, như Thánh Phaolô nói, trở nên ‘mọi sự cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người’ (1Cr 9,22), không dừng lại trước những khó khăn và nhìn xa hơn những chân trời của thói quen và cuộc sống an tĩnh.” Nhưng Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng thánh Antôn Maria không thực hiện sự sáng tạo bên ngoài Giáo hội, nhưng trong Giáo hội, “bằng cách chấp nhận những sửa chữa và nhắc nhở, cố gắng giải thích và minh họa lý do cho những lựa chọn của mình và bảo vệ sự hiệp thông trong sự vâng phục.” (CSR_2122_2023)

Nguồn: Vatican News