ĐTC mời gọi các bạn trẻ kể lại cho người khác nghe về Đại hội GTTG

Sứ điệp video được Đức cha Américo Manuel Alves Aguiar, Chủ tịch ban tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới ghi lại trong buổi gặp gỡ Đức Thánh Cha ngày 08/9. Mở đầu, Đức Thánh Cha nói: “Các bạn còn nhớ Ngày đó không? Mọi người đều nói có. Cha rất vui vì được tham dự sự kiện này. Đó là một kỷ niệm không phải để gói lại hay để vào album ảnh. Đó là một kỷ niệm sống động, các bạn phải giữ nó luôn sống động”.

Và để giữ cho kỷ niệm này được sống mãi, Đức Thánh Cha nói rằng cần phải truyền, trao lại cho người khác. Điều này giống như một gia đình nếu muốn được duy trì cần phải có con cái. Chính con cái sẽ làm cho gia đình luôn sống động.

Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi các bạn trẻ không “gây mê” những kỷ niệm của Đại hội Giới trẻ Thế giới, không để vào album ký ức đã qua. Phải để kỷ niệm này luôn sống. Ngài nói: “Các bạn hãy kể lại sự kiện này tại trường học, nơi làm việc, hãy kể những gì các bạn đã trải qua, những gì các bạn đã sống với đám đông hơn một triệu rưỡi người ở đó, và trên hết hãy nói lại những gì các bạn đã nghe”.

Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp mời gọi các bạn trẻ trở thành những nhà truyền giáo, những người loan truyền những gì đã trải qua. Ngài cũng cám ơn các bạn trẻ về những chứng tá họ đã trình bày và cầu nguyện xin Chúa chúc lành và xin Đức Mẹ gìn giữ họ.

Vatican News