Đức Thánh Cha: Hy vọng của một dân tộc lệ thuộc phần lớn và số trẻ em được sinh ra

Đây là lần thứ ba Diễn Đàn các hiệp hội gia đình ở Ý tổ chức cuộc gặp gỡ này. Diễn đàn do ông Gigi De Palo điều động, một người từ lâu vẫn quan tâm đến viễn tượng đen tối do cuộc khủng hoảng mùa đông dân số tại Ý và trên thế giới, gây ra. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha nói lên mối quan tâm lớn của ngài đối với một vấn đề sinh tử của nước Ý.

Với số trẻ em được sinh ra trong năm 2022 ở mức thấp nhất lịch sử Ý, 393.000 trẻ, Đức Thánh Cha nói đây là một thực tế cho thấy một mối quan tâm lớn cho tương lai. Theo Đức Thánh Cha, trẻ em được sinh ra là chỉ số chính để lo lường hy vọng của một dân tộc. Nếu sinh ít có nghĩa là có ít hy vọng.

Ngài nhận xét, ngày nay, việc sinh con được cân nhắc với vấn đề kinh tế với chi phí của các gia đình. Điều này tạo ra nơi giới trẻ lớn lên trong sự bất an, lo sợ. Hơn ai hết giới trẻ cảm nghiệm một cảm giác bấp bênh, cảm thấy dường như tương lai là một ngọn núi không thể leo lên.

Đức Thánh Cha nói, đây là điều chất vấn đối với chính trị, bởi vì trong thị trường tự do nếu không có những điều chỉnh cần thiết thì tình trạng bất bình đẳng ngày càng trở nên trầm trọng. Điều này dẫn đến một nền văn hoá ít thân thiện trong các gia đình, nơi chỉ tập trung vào các quyền cá nhân nhưng các quyền gia đình không được nói đến.

Đối lập với điều này, Đức Thánh Cha khẳng định Đấng Quan Phòng vẫn luôn hiện hữu, hàng triệu gia đình đang làm chứng cho điều này qua cuộc sống cùng những chọn lựa của họ, nhưng sự can đảm của những người này vẫn không thể giúp cho tất cả mọi người. Vì thế cần có chính sách hướng tới tương lai. Cần chuẩn bị mảnh mất màu mỡ cho một một mùa xuân nở hoa và bỏ lại phía sau mùa đông nhân khẩu học.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải thay đổi não trạng cho rằng gia đình không phải là một phần của vấn đề, nhưng là một phần của giải pháp. Và vì thế tôi tự hỏi: có ai biết nhìn về phía trước với lòng can đảm để đánh cuộc vào gia đình, trẻ em và người trẻ không? Chúng ta không thể chấp nhận xã hội chúng ta không còn trẻ em được sinh ra. Chúng ta không thể chấp nhận một cách thụ động rằng nhiều người trẻ phải vất vả mới có thể biến ước mơ gia đình thành hiện thực và buộc phải hạ thấp những ước vọng ở mức tầm thường và cá nhân: kiếm tiền, công việc, du lịch… Cần phải trao lại hơi thở cho những ước nguyện hạnh phúc của người trẻ”.

Kết thúc bài nói chuyện Đức Thánh Cha mời gọi mọi người sống niềm hy vọng, vì hy vọng giúp chúng ta tìm giải pháp cho mọi vấn đề, đặc biệt trong trường hợp này là mùa đông dân số. Ngài nói: “Phục hồi tỷ lệ sinh có nghĩa là sửa chữa các hình thức loại trừ xã hội đang ảnh hưởng đến người trẻ và tương lai của họ. Đó là việc làm của tất cả. Trẻ em không phải là hàng hoá cá nhân, nhưng là những con người đóng góp và sự phát triển của tất cả, mang lại sự phong phú cho con người và thế hệ”.