Phỏng vấn Đức Giám mục Tân cử Phêrô Lê Tấn Lợi: Linh mục, người của Lời Chúa

WHĐ (14.04.2023) – Đức Giám mục Tân cử Phêrô Lê Tấn Lợi – Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ – trả lời phỏng vấn phóng viên Kênh Truyền Thông trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam.

Nội dung:

– Kinh nghiệm sống mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh trong đời sống ơn gọi Linh mục.

– Phương thức giúp người giáo dân cầm cuốn Kinh Thánh mở – đọc và nghiềm gẫm để khám phá linh đạo của Thầy Giêsu trong đời sống hằng ngày.

– Đức cha Tân cử Phêrô giới thiệu và hướng dẫn tham quan Đại Chủng viện Thánh Quý.