Tài liệu Laudato si’ thứ hai của ĐTC sẽ được công bố vào ngày 4/10/2023

Đức Thánh Cha Phanxicô hướng tới “Thời gian của Thụ tạo,” bắt đầu vào ngày 1/9 với Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo và kết thúc vào lễ Thánh Phanxicô Assisi, ngày 4/10, và nói về việc công bố tài liệu “Laudato si'” thứ hai.

Công bố tài liệu thứ hai về Laudato si’

Cuối buổi tiếp kiến chung, trong lời chào các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến Ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo được cử hành vào ngày 1/9. Ngài nhắc lại rằng Ngày khai mạc “Thời gian của Thụ Tạo” sẽ kéo dài cho đến ngày 4/10, lễ Thánh Phanxicô Assisi. Và, như ngài đã báo trước vào ngày 21/8 vừa qua khi tiếp đón một phái đoàn luật sư từ các quốc gia thành viên của Hội đồng Châu Âu, ngài nhắc lại rằng phần thứ hai của thông điệp Laudato si’ sẽ được công bố vào ngày 4/10.

Đức Thánh Cha nói: “Vào ngày đó, tôi dự định ban hành Lời Kêu gọi Laudato si’ thứ hai. Chúng ta hãy hiệp với anh chị em Kitô hữu của chúng ta trong cam kết bảo vệ Thụ tạo như một món quà thiêng liêng của Đấng Tạo Hóa.”

Sát cánh cùng các nạn nhân của sự bất công về môi trường và khí hậu

Và Đức Thánh Cha đã tóm tắt trọng tâm của Sứ điệp Ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo, đã được công bố vào tháng 5: “Cần phải sát cánh cùng các nạn nhân của sự bất công về môi trường và khí hậu, bằng cách nỗ lực chấm dứt cuộc chiến tranh vô nghĩa trên ngôi nhà chung của chúng ta; đó là một cuộc chiến tranh thế giới khủng khiếp. Tôi kêu gọi tất cả anh chị em hãy làm việc và cầu nguyện để nó có thể tràn đầy sức sống trở lại.

Thay đổi các chính sách công

Trong Sứ điệp, Đức Thánh Cha đề xuất “hoán cải trái tim, lối sống và các chính sách công điều hành xã hội của chúng ta”. Ngài nói về sự hoán cải sinh thái và sự cần thiết không còn xem công trình tạo dựng như một đối tượng cần khai thác, mà là một thực tại cần được bảo tồn “như một món quà thiêng liêng từ Đấng Tạo Hóa”. Cũng trong tài liệu này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết phải “thay đổi các chính sách công đang quản lý xã hội của chúng ta và định hình cuộc sống của giới trẻ hôm nay và ngày mai”. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của tính hiệp hành và hy vọng rằng “trong ‘Thời gian của Thụ tạo’ này, là những người theo Chúa Kitô trên hành trình hiệp hành chung của chúng ta, chúng ta sống, làm việc và cầu nguyện để ngôi nhà chung của chúng ta một lần nữa sẽ tràn đầy sức sống.”

Nguồn: Vatican News