Thông báo khai giảng Lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân khóa II 2022


Được sự đồng ý của Cha quản hạt Phêrô, Giáo xứ sẽ khai giảng lớp HN và Dự tòng,
Thời gian: 19h30, ngày 06.10.2022
Địa điểm: Nhà thờ xứ Tam Tòa.
Vậy, Giáo xứ xin thông báo để các học viên đã đăng ký tham dự đầy đủ.
Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *