Trực tiếp bằng tiếng Việt: Thánh Lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại Mông Cổ lúc 15g00 ngày 03.09.2023

TRỰC TIẾP BẰNG TIẾNG VIỆT:
THÁNH LỄ DO ĐỨC THÁNH CHA CHỦ SỰ
TẠI MÔNG CỔ LÚC 15g00 GIỜ NGÀY 3/9/2023

Vatican News Tiếng Việt

Vatican News (03.09.2023) – Thánh Lễ lúc 3:00 chiều giờ Việt Nam, Chúa Nhật ngày 3/9/2023, do Đức Thánh Cha chủ sự tại nhà thi đấu “Steppe Arena”, Mông Cổ, sẽ được truyền hình trực tiếp với thuyết minh tiếng Việt do Vatican News Tiếng Việt thực hiện.

Tiếng Việt:

Tiếng Anh:

Nguồn: vaticannews.va/vi