Truyền hình trực tiếp buổi Tiếp kiến chung thứ Tư 30/8

Truyền hình trực tiếp buổi Tiếp kiến chung thứ Tư 30/8

Múi giờ: 8:50 giờ Roma; 14:50 giờ Việt Nam

Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực triếp Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Phanxicô  tại Hội trường Phaolô VI
ngày 30/08/2023
Múi giờ:
– Giờ Roma: 8:50
– Giờ Việt Nam: 14:50