Chúa nhật 5 Phục sinh năm B (Ga 15,1-8) – Cây nho

“Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.
Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em
. (Ga 15,4)

BÀI ĐỌC I: Cv 9, 26-31

“Ngài thuật lại cho các ông biết trên đường đã thấy Chúa thế nào”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, khi tới Giêrusalem, Saolô tìm cách tiếp xúc với các môn đệ; nhưng mọi người đều sợ ngài, không tin rằng ngài đã trở thành môn đệ. Barnaba dẫn ngài đến gặp các Tông đồ, và ngài thuật lại cho các ông biết trên đường ngài đã thấy Chúa thế nào, đã được Chúa phán dạy, và tại Đamas ngài dạn dĩ xưng danh Đức Giêsu thế nào. Và từ đó, ngài ra vào Giêrusalem với các ông, và dạn dĩ xưng danh Chúa. Ngài cũng giảng dạy cho dân ngoại, và tranh luận với những người Hy-lạp, nên họ tìm cách giết ngài. Các anh em biết việc đó, nên đem ngài xuống Xêsarêa, rồi tiễn đưa ngài về Tarsê.

Hội Thánh được bình an trong miền Giuđêa, Galilêa và Samaria, sống trong sự kính sợ Chúa, được xây dựng và đầy ơn an ủi của Thánh Thần.

Đó là lời Chúa.

 

ĐÁP CA: Tv 21, 26b-27. 28 và 30. 31-32

Đáp: Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội (c. 26a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội. Con sẽ làm trọn những lời khấn hứa của con, trước mặt những người tôn sợ Chúa. Bạn cơ bần sẽ ăn và được no nê, những kẻ tìm kiếm Chúa sẽ ca khen Chúa: “Tâm hồn các bạn hãy vui sống tới muôn đời”. – Đáp.

2) Thiên hạ sẽ ghi lòng và trở về với Chúa, khắp cùng bờ cõi địa cầu; và toàn thể bá tánh chư dân sẽ phủ phục trước thiên nhan Chúa. Bao người ngủ trong lòng đất sẽ tôn thờ duy một Chúa; bao kẻ nằm xuống bụi tro sẽ sấp mình trước thiên nhan. Và linh hồn con sẽ sống cho chính Chúa. – Đáp.

3) Miêu duệ con sẽ phục vụ Ngài, sẽ tường thuật về Chúa cho thế hệ tương lai, và chúng kể cho dân hậu sinh biết đức công minh Chúa, rằng: “Điều đó Chúa đã làm”. – Đáp.

 

BÀI ĐỌC II: 1 Ga 3, 18-24

“Đây là giới răn của Người: là chúng ta phải yêu thương nhau”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật. Do đó, chúng ta biết mình thuộc về sự thật, và sẽ được vững lòng trước mặt Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có khiển trách chúng ta, thì Thiên Chúa còn lớn hơn lòng chúng ta và Người thông biết mọi sự.

Các con thân mến, nếu lòng chúng ta không khiển trách, thì chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng được Người ban cho, vì chúng ta giữ giới răn Người và làm điều đẹp lòng Người.

Và đây là giới răn của Người: Chúng ta phải tin vào thánh danh Con của Người là Chúa Giêsu Kitô, và phải thương yêu nhau, như Người đã ban giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của Người, thì ở trong Người và Người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta biết Người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta.

Đó là lời Chúa.

 

Tin mừng: Ga 15,1-8

1 “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.

3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.

6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.

8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

 

1. Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Trong Cựu Ước, hình ảnh cây nho tượng trưng cho dân Israel. Dân này được Thiên Chúa vun trồng, che chở bao bọc như chủ vườn chăm sóc cây nho. Nhưng dân này đã làm Thiên Chúa thất vọng vì họ không trổ sinh hoa trái tốt lành.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ðức Giêsu chính là hình ảnh cây nho thật mà Chúa Cha ưng ý. Cây nho trổ sinh nhiều hoa trái cho Thiên Chúa. Ðức Giêsu là cây, các môn đệ là cành. Cành nho chỉ sinh nhiều hoa trái khi gắn liền với cây và được cắt tỉa. Môn đệ Ðức Giêsu cũng chỉ trưởng thành trong ân sủng khi được kết hiệp với Ngài và được thanh luyện trong giáo huấn của Ngài.

Ðời sống thiêng liêng của chúng ta cũng lớn lên và sinh hoa trái khi chúng ta chấp nhận loại bỏ, cắt tỉa những gai góc, những chướng ngại trong chúng ta và biết gắn kết với Ðức Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con là cành luôn gắn chặt với Chúa là thân cây. Vì cành chỉ sống được nhờ sức sống của cây. Chúng con chỉ có thể sống, lớn lên và sinh nhiều hoa trái trong đức tin và ân sủng nhờ sức sống của Chúa. Xin cho chúng con can đảm để Chúa cắt tỉa chúng con. Dù khi cắt tỉa chắc chắn là đau xót, nhưng thà chúng con chịu đau để được sống đời đời, còn hơn chúng con không chịu hy sinh từ bỏ, chúng con chỉ là một cành trơ trụi và vô dụng mà Chúa sẽ loại trừ trong ngày sau hết. Amen.

Ghi nhớ:“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”.

 

2. Suy niệm (Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái)

Anh chị em thân mến,

Chúng ta vừa nghe một đoạn Tin Mừng với những hình ảnh rất gần gũi với cuộc sống của người Do thái và có lẽ cũng không đến nổi quá xa lạ với cuộc sống của chúng ta.

Như thường lệ, ở đây Chúa Giêsu đang sử dụng các hình ảnh và ý niệm thuộc di sản tôn giáo của dân Do Thái. Nhiều lần Cựu Ước mô tả dân Israel như một gốc nho hay vườn nho của Thiên Chúa. “Vườn nho của Đức Chúa Giavê ấy là nhà Israel” (Is 5,1-7). Qua Giêrêmia, thông điệp của Thiên Chúa đã truyền đến cho Israel rằng: “Ta đã trồng ngươi như cây nho tốt” (2,21). Eđêkien 15 và 19 cũng ví dân Israel như cây nho. Osê nói: “Israel là cây nho tươi tốt” (10,1). Tác giả thánh vịnh nghĩ về việc Thiên Chúa giải thoát dân người như sau: “Từ Ai Cập, Chúa đã dời sang một cây nho”…Cây nho đã trở thành biểu tượng của dân tộc Israel. Huy hiệu trên các đồng tiền thời Macabê là cây nho. Một trong những kì công chói lọi trong đền thờ là cây nho bằng vàng thật lớn đặt trước nơi Thánh. Nhiều vĩ nhân kể mình có vinh dự lớn khi được phép dâng một số vàng để đúc thêm một chùm trái mới cho cây nho ấy. cây nho là hình ảnh đặc trương của người Do Thái, và là biểu tượng của dân Israel.

Chúa Giêsu tự xưng là cây nho thật. Từ ngữ alethnos có nghĩa là thật, có thật, đích thực. Điều đáng chú ý là trong Cựu Ước, biểu tượng cây nho luôn được gắn liền với ý niệm suy thoái. Trong bức tranh của Isaia vườn nho đã trở thành vườn nho hoang. Giêrêmia than phiền dân tộc ông đã “biến thành một cây nho lạ, thoái hoá thành một cây khác”. Osê thì kêu lên: “Israel là một cây nho trơ trụi”. Dường nhu Chúa Giêsu muốn nói “các ngươi tưởng vì thuộc về dân Israel nên các ngươi là nhánh cây nho thật của Thiên Chúa. Dân Do Thái là một cây nho, nhưng là cây nho thoái hoá y như các tiên tri nhìn thấy. Chính TA là cây nho thật. Sự kiện “là người Do Thái” không thể cứu người. Điều duy nhất có thể cứu các ngươi là hãy hiệp thông mật thiết sống động với Ta. Hãy tin Ta vì Ta là cây nho thật của Thiên Chúa, và các ngươi phải là những nhánh nho gắn liền vào Ta”. Chúa Giêsu đã xác định không phải là dòng máu Do Thái nhưng chính đức tin vào Ngài là phương pháp cứu rỗi của Thiên Chúa. không một yếu tố nào có thể cứu giúp con người được hoà thuận với Thiên Chúa mà chỉ có tình thân hữu với Chúa Cứu Thế Giêsu.

Lúc tả bức tranh về cây nho, Chúa Giêsu biết rõ điều Ngài dang nói. Cây nho mọc khắp nơi tại Paletin, muốn thu hoạch được trái tốt, người ta phải hết sức chú ý chăm sóc nó. Nó thường mọc trên những thềm đất cao, nền đất phải sạch sẽ. Có khi người ta trồng thành hành rào, có khi thả bò sát đất trên các cành cây làm chói, cũng có khi người ta cho nó bò lên cửa những ngôi nhà tranh. Nhưng dù mọc ở đâu, việc chuẩn bị đất trồng thật kỹ vẫn là việc chính yếu. Cây nho mọc rất xanh tốt, việc cần thiết là phải tỉa sửa thật kỹ. Nó mọc xanh tốt đến nỗi phải chia khoảng cách từ hành này đến hành kia ít nhất là bốn mét, vì nhánh nho phát triển nhanh. Một cây nho tơ trong ba năm đầu chưa có trái, mỗi năm nó phải được tỉa thật sạch để có thể phát triển và giữ được sinh lực. Khi đến độ trưởng thành, người ta cắt tỉa nó vào khoảng tháng mười hai hay tháng một dương lịch. Có hai loại nhánh nho, một loại sinh trái và một loại không sinh trái. Lọai nhánh không sinh trái phải được cắt bỏ một cách không thương xót, để lại, chúng hút hết sinh lực của cây nho. Cây nho sẽ không thể cho trái đúng mức nếu không bị cắt tỉa thật kỹ. Chúa Giêsu biết rõ điều đó.

Hơn nữa, gỗ của cây nho không dùng được vào việc gì, vì quá mềm. Luật pháp qui định mỗi năm vài lần, dân chúng phải đem củi vào Đền thờ để dùng cho các bàn thờ của lễ thiêu, nhưng dứt khoát không được dâng củi nho. Sau khi cắt tỉa cây nho, việc duy nhất có thể làm là đem đốt bỏ. Điều này làm cho bức tranh Chúa vẽ càng thêm ý nghĩa.

Chúa Giêsu bảo những kẻ theo Ngài cũng giống như vậy. Một số trong họ là những nhánh ra trái thật sai nhưng một số khác lại vô dụng vì không sinh trái. Khi nói đến điều này Chúa Giêsu nghĩ đến ai đây ? có hai câu trả lời: một là Ngài đang nghĩ đến dẫn Do Thái, họ là nhánh của cây nho Thiên Chúa. Đây không phải là hình ảnh mà hết tiên tri này đến tiên tri khác mô tả hay sao ? Nhưng họ không chịu nghe Ngài, không chịu nhận Ngài, do đó, họ chỉ là những nhánh nho khô vô dụng. Thứ hai, Chúa đang nghĩ đến tổng quát hơn. Ngài đang nghĩ đến các Kitô hữu mà đạo của họ chỉ là hữu danh vô thực, năng thuyết bất năng hành, chỉ nói mà không làm. Ngài đang nghĩ đến các Kitô hữu vốn là những nhánh nho vô dụng, toàn lá mà chẳng sinh trái. Và Ngài đang nghĩ đến các Kitô hữu đang phản đạo, đã nghe, đã theo đạo, nhưng lại sa ngã, bỏ đạo để trở thành những kẻ phản thầy, hại chủ mà có lần họ đã thề nguyền sẽ trung thành phụng vụ.

Chúng ta có thể trở thành những nhánh nho vô dụng theo ba cách:

Chúng ta từ chối không nghe theo Chúa Giêsu.

Chúng ta nghe Ngài và phục vụ Ngài bằng đầu môi chót lưỡi chú không làm theo.

Chúng ta có thể nhận ngài làm Thầy và làm Chủ, nhưng sau đó khi gặp khó khăn trên đường đời hay khi bị dục vọng lôi cuốn thì từ bỏ Ngài.

Nên nhớ đến nguyên tắc đầu tiên của Tân Ước là vô dụng dẫn đến tai hại. nhánh nho vô dụng đang ở trên đường đi đến chỗ bị thiêu hủy.

Phân đọa này nói đến nhiều việc ở trong Chúa Cứu Thế. Điếu đó có nghĩa gì ? Kitô hữu ở trong Chúa và Chúa ở trong Kitô hữu mang một ý nghĩ rất huyền nhiệm. Nhưng nhiều người, có lẽ là đa số nữa không có kinh nghiệm nhiệm màu này. nếu chúng ta không có được kinh nghiệm đó thì cũng đừng tự trách mình. có một phương pháp đơn giản hơn để chúng ta nhìn và kinh nghiệm màu nhiệm đó, nó được mở ra cho tất cả mọi người. chúng ta có thể lấy một hìng ảnh thông thường để ví sánh. Dẫu mọi lối ví sánh đều bất toàn, nhưng chúng ta đành phải dùng những ý niệm mình có. Giả dụ cá một người yếu đuối sa vào cám dỗ, đã làm hỏng mọi chuyện, đang trên đà suy thoái tinh thần, trí óc và đạo đức. Người ấy có một bạn thân có bản chất mạnh mẽ, đáng mến, đầy lòng yêu thương, đã cứu anh ta ra khỏi tìng trạng suy thoái kia. Chỉ có một phương pháp duy nhất để người yếu đuối kia có thể duy trì tình trạng phục hồi của mình và giữ mình trên con đường tốt, là anh ta phải duy trì mối quan hệ với người bạn kia. Nếu mất đi sợi dây liên lạc thì sự yếu đuối của anh ta có nhiều cơ hội thắng thế, những cám dỗ xuất hiện và anh ta lại sa ngã. Lối thoát của anh ta nằm trong mối liên lạc liên tục với sức mạnh của bạn mình. khi một người hư hỏng được đặt sống chung với một người tử tế đứng đắn kia thì còn được an toàn. Nhưng nếu người ấy rời bỏ căn nhà đó, đi theo ý riêng, sống tách biệt với người bạn tốt, sẽ bị sa ngã lại. chúng ta phải giữ liên lạc với cái tốt để đánh bại cái xấu. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng…

Ơ trong Chúa Giêsu cũng giống như vậy. Bí quyết của đời sống Chúa Giêsu là Ngài luôn tiếp xúc, liên hệ với Chúa Cha. Nhiều lần Ngài lui vào nơi vắng vẻ để gặp mặt Thiên Chúa. Chúa Giêsu luôn luôn ở trong Chúa Cha. Giữa Chúa Giêsu và chúng ta cũng phải như vậy, chúng ta phải giữ mối liên hệ tiếp xúc với Ngài luôn. Chúng ta sẽ không đạt được điều đó nếu không quyết tâm thực hiện. Thí dụ như việc cầu nguyện ban sáng, dù ngắn ngủi, nhưng giờ tĩng nguyện như thuốc sát trùng chung thủy suốt một ngày, vì làm như thế chúng ta không thể nào ra khi Israel sự hiện diệc của Chúa Giêsu để chạm vào điều ác. Với một số ít người trong chúng ta, có thể việc ở trong Chúa Giêsu là một kinh nghiệm huyền nhiệm, không thể diễn tả bằng lời. Với phần đông chúng ta điều đó có nghĩ là tiếp súc thường xuyên với Chúa Giêsu, là thu xép sao cho đời sống, giờ cầu nguyện, và cả những lúc phải im lặng, để không giây phút nào chúng ta có thể quên Ngài.

 

3. Suy niệm (Lm. Giuse Đinh Lập Liễm)

CÂY NHO VÀ CÀNH NHO
+++

A. DẪN NHẬP

Trong bài Tin mừng Chúa nhật hôm nay, Đức Giêsu đưa ra dụ ngôn cây nho và cành nho để dạy các Tông đồ ý nghĩa sự hiệp nhất giữa Đức Giêsu và các Tông đồ, cũng như giữa các Tông đồ với nhau.

Theo dụ ngôn đó, cành nho phải luôn kết hợp với cây nho để lấy được sức sống và sinh hoa kết quả. Cành nào không tháp nhập vào cây sẽ bị cằn cỗi và khô héo dần, chỉ còn quăng vào lửa. Vì thế, để là môn đệ đích thực của Chúa Kitô, điều cần thiết là phải sống kết hợp với Ngài và sống chính cuộc sống của Ngài.

Cành nho có nhiệm vụ phải sinh hoa kết quả. Cành nào không sinh trái sẽ trở nên vô ích, làm hại sức sống của cây, phải được chặt bỏ đi. Cắt tỉa cành nho không có mục đích làm cho thân nho phải đau đớn, nhưng là để cho cây giữ được sức sống mạnh mẽ và sinh được nhiều trái hơn. Do đó, sống kết hợp với Chúa không có nghĩa là hoàn toàn loại trừ mọi đau khổ vì chính đau khổ làm cho con người được trưởng thành, gắn bó với Chúa hơn và sinh nhiều công phúc.

B. TÌM HIỂU LỜI CHÚA

+ Bài đọc 1:Cv 9, 26 -31

Thánh Phaolô được ơn Chúa cho trở lại trên đường đi Damas khi ông đi lùng bắt các Kitô hữu về Giêrusalem hành hình. Sau khi được ơn trở lại cách lạ lùng, Phaolô đã đến Giêrusalem trình diện các Tông đồ và xin được ơn chính thức công nhận sứ mạng rao giảng Tin mừng của ông.

Nhưng bước đầu thật khó khăn vì mọi người vừa không tin vừa còn sợ ông. Người ta còn nhớ lại tại Giêrusalem những cuộc truy lùng bách hại ráo riết những Kitô hữu của ông. Nhờ Barnaba đứng ra bảo lãnh nên Phaolô mới được đón nhận. Thế là Phaolô bắt đầu sứ mạng rao giảng Tin mừng, trước hết từ Giêrusalem, rồi đến Tác-sê quê hương của ông.

+ Bài đọc 2:1Ga 3, 18-24

Trong đoạn thư này, thánh Gioan Tông đồ cho chúng ta biết làm thế nào để Kitô hữu biết được rằng mình sống kết hiệp với Chúa? Ngài nói rõ: là nếu họ tin nơi Chúa Kitô bằng một đức tin sống động, và đức tin này được biểu lộ ra bằng một tình yêu thương chân thành với những việc làm cụ thể trong đời sống.

Ngài nhấn mạnh: “Tình yêu phải sinh hoa trái”, nghĩa là yêu thương không phải chỉ bằng lời nói trên đầu môi chót lưỡi, mà phải bằng việc làm như cảm thông trong phục vụ, bác ái và bằng việc tuân giữ các điều răn của Chúa Kitô.

+ Bài Tin mừng:Ga 15, 1-8

Đức Giêsu muốn dùng dụ ngôn cây nho để nói lên sự thông hiệp chặt chẽ giữa Ngài và các môn đệ. Cũng như cành nho phải tháp nhập vào cây nho thì mới có sự sống và sinh hoa trái, thì Kitô hữu cũng phải kết hợp, gắn bó với Chúa Kitô để có được sức sống thiêng liêng của Ngài và mới có thể mang lại hoa trái ân sủng, sự thánh thiện, sức sống thiêng liêng…

Đức Giêsu còn cho biết thêm: để cành nho cho những hoa trái có chất lượng, cần phải được cắt tỉa, loại bỏ những mầm vô ích. Cũng vậy, Thiên Chúa Cha là người trồng nho thật, cũng cắt tỉa tâm hồn và con tim chúng ta bằng những việc xảy ra không đúng ý mình muốn, làm cho mình đau khổ, để có thể sinh nhiều hoa trái hơn.

Đức Giêsu cũng còn hứa một điều tốt đẹp khi Ngài nói: “Nếu các con ở trong Thầy và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin thì sẽ được” (Ga 15, 7).

C. THỰC HÀNH LỜI CHÚA:Thầy là cây nho đích thực

Trong bài Tin mừng Chúa nhật tuần trước, Đức Giêsu đã tự ví mình như Mục tử nhân lành, chăm sóc đoàn chiên và sẵn sàng thí mạng vì đàn chiên đã được giao phó. Trong bài Tin mừng hôm nay, Ngài lại tuyên bố: “Thầy là cây nho đích thực” để nhắc nhở cho chúng ta phải kết hợp với Ngài, để sinh hoa kết quả trong đời sống thiêng liêng.

I. HÌNH ẢNH CÂY NHO TRONG THÁNH KINH

1. Cây nho trong Cựu ước

Trong Thánh kinh, nho là một hình ảnh, một biểu tượng quen thuộc. Có người nói đó là “Cây sự sống” trồng ở giữa vườn địa đàng (St 2, 9). Nhiều lần Cựu ước mô tả dân Israel như một gốc nho hay vườn nho của Thiên Chúa: “Vườn nho của Đức Giavê ấy là nhà Israel” (x. Is 5, 1-7). Qua Giêrêmia, thông điệp của Thiên Chúa đã truyền đến cho Israel rằng: “Ta đã trồngngươi như cây nho tốt”, nhưng vườn nho đã sinh ra quả đắng đót (Gr 2, 21). Tiên tri Ôsê cũng nói: “Israel là cây nho tươi tốt” (Os 10, 1).

Hằng năm dân chúng mừng lễ mùa nho. Isaia sáng tác một bài dân ca mừng vườn nho xinh tươi của người bạn (Is 5, 1-2), để ám chỉ tình yêu Thiên Chúa đối với dân Ngài. Và khi sự việc tệ hại xảy ra, tác giả Thánh vịnh vẫn xướng lên một bài ca hy vọng :“Lạy Thiên Chúa, xin hãy viếng thăm và bảo trợ vườn nho mà chính tay Chúa đã vun trồng” (Tv 80, 15-16).

Cây nho đã trở nên biểu tượng của dân tộc Israel. Huy hiệu trên các đồng tiền hồi Maccabê là cây nho. Một trong những kỳ công chói lọi trong Đền thờ là cây nho bằng vàng thật lớn đặt trước Nơi thánh. Nhiều vĩ nhân kể mình có vinh dự lớn khi được phép dâng một số vàng để đúc thêm một chùm trái mới cho cây nho ấy. Cây nho là một hình ảnh đặc trưng của người Do thái và là biểu tượng của dân Israel.

2. Cây nho trong Tân ước

Tại sao trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu lại tuyên bố: “Ta là cây nho đíchthật” (Ga 15, 1)? Từ ngữ Alethnos có nghĩa là thật, có thật, đích thực chứ không phải giả tạo.

Sở dĩ, Đức Giêsu xưng mình là “cây nho thật” vì trong Cựu ước, như các tiên tri đã phàn nàn, biểu tượng cây nho luôn luôn được gắn liền với ý niệm về suy thoái. Trong bức tranh của Isaia, vườn nho đã trở thành vườn nho hoang. Giêrêmia đã than phiền vì dân tộc ông đã biến thành một cây nho lạ, thoái hoá thành một cây khác. Ôsê thì kêu lên: “Israel là cây nhotrơ trụi”.

Dường như Đức Giêsu muốn nói: các ngươi tưởng vì thuộc về dân Israel nên các ngươi là cành nho thật của Thiên Chúa? Dân Do thái là một cây nho, nhưng là một cây nho thoái hoá y như các tiên tri đã nhìn thấy. Chính Ta mới là cây nho thật.

II. ĐỨC GIÊSU LÀ CÂY NHO THẬT

1. Bối cảnh của dụ ngôn

Đức Giêsu đã đưa ra dụ ngôn này sau bữa Tiệc ly lúc tình yêu Thầy trò thật chan chứa. Có người cho rằng lúc ấy Đức Giêsu dẫn các môn đệ ra khỏi thành xuống khe suối Cédron. Ngồi giữa khung cảnh đó, họ thấy nho mọc khắp vùng, rồi Ngài nói: “Thầy là cây nho thậtCác con là cành”. Đồng thời họ cũng nhìn thấy trong thung lũng đêm tối những đám cháy đang thiêu rụi những cành nho đã bị cắt quẳng đi lúc ban ngày. Trong bối cảnh đó, Đức Giêsu nói thêm:“Ai kết hợp với Thầy… thì người ấy sinh hoa trái dồi dào… Ai không kết hợp với Thầy, thì bị quẳng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo, người ta sẽ ném nó vào lửa cháy đi”.

Khi Đức Giêsu khẳng định: “Thầy là cây nho đích thực và Cha Thầy là người trồngnho” (Ga 15, 1) thì Ngài muốn các môn đệ nhận ra Ngài là cây nho Chúa Cha đã đưa từ trời xuống trồng cho thế gian được sống nhờ kết hợp với Ngài. Khác với thứ cây nho là dân Do thái được bứng từ Ai cập về như Thánh vịnh 80 đã mô tả: Thứ nho có bóng rậm cả núi non, nhánh vươn tới biển khơi và chồi lan tới sông cả. Nhưng nó chỉ hào nhoáng bên ngoài như cây nho bằng vàng giả tạo đúc trên cổng Đền thờ, nó vô tâm, vô hồn, được người ta ca tụng nó, nhưng nó không biết ca tụng Thiên Chúa, nên Ngài đã để cho kẻ qua lại dày đạp nó, cho heo rừng vàthú phá hủy nó (Lm. Vũ Khắc Nghiêm, Xây nhà trên đá, năm C, tr 80).

2. Liên hệ giữa cây nho và cành nho

Khi Đức Giêsu nói: “Thầy là cây nho, các con là cành” thì Ngài có ý nói lên sự cần thiết chúng ta phải kết hợp với Ngài. Theo kinh nghiệm trồng nho của người Do thái: vào mùa xuân, những cành nho tràn ngập sức sống, dưới hình thức của những chiếc lá và nụ hoa. Vào mùa thu, chúng trĩu nặng những chùm nho. Nhưng chúng có được sự sống này, và có khả năng tạo ra được quả, chỉ vì chúng nối kết với thân cây. Khi bị cắt khỏi thân cây, chúng sẽ không chỉ trở nên cằn cỗi, mà còn nhanh chóng bị khô héo và chết rục. Giống như những cành cây cần đến thân cây, chúng ta rất cần đến Đức Kitô. Khi bị tách lìa khỏi Ngài, thì chúng ta không có sự sống, và không có khả năng sinh hoa kết quả.

Đó là hình ảnh cho chúng ta biết: mỗi người chúng ta cần phải liên kết với Đức Giêsu, thì chúng ta mới sống và sống mạnh được. Chúng ta cần tới Chúa để đạt ơn cứu rỗi, nghĩa là chúng ta không thể thành toàn, tự giải thoát, thần hóa con người của mình, nếu không sống trong Chúa, nhờ Chúa và với Chúa. Điều này phải hiểu một cách tuyệt đối.

Tuy thế, cây nho cũng cần đến cành nho, chính những cành nho tạo ra hoa quả. Điều này có nghĩa là Đức Kitô cũng cần đến chúng ta. Chúng ta là những cành nho của Ngài. Cây nho và cành nho cần đến nhau. Bên nhau, chúng tạo ra một sự hợp nhất. Từ điều này, chúng ta có thể thấy rằng sự tin tưởng mà Ngài đặt để nơi chúng ta vĩ đại như thế nào. Chúng ta có thể cảm thấy mình không được đầy đủ, nhưng chúng ta phải ghi nhớ rằng: cây nho cứng cáp và đầy sức sống. Đức Kitô tùy thuộc vào chúng ta, để tạo ra hoa quả trong thế giới này.

Như vậy chúng ta phải kết hợp với Chúa để được thông ban sự sống, nếu không chúng ta sẽ trở nên những cành cây khô héo, trở nên những con người cô đơn, không giúp ích gì cho mình và cho kẻ khác.

Truyện: Con người cô đơn

Khắp trên thế giới, nơi đâu cũng có bán máy chụp Kodak. Người ta có thể nói: “Các cửa hiệu bán máy chụp hình và phim Kodak không bao giờ đóng cửa”. Khi các cửa tiệm Đông phương đóng cửa nghỉ, thì các tiệm ở Tây phương mở cửa bán.

Ông chủ hãng phim Kodak sống ở toà nhà sang trọng bậc nhất New York, có không biết bao nhiêu tiền của ký gửi trong các ngân hàng lớn trên khắp thế giới, muốn lấy ra lúc nào tùy thích. Tài khoản thâu nhập của ông không tính theo mỗi năm, mỗi tháng, mà tính theo mỗi giây đồng hồ. Ông muốn gì cũng có, ông hưởng hết phúc lộc của con người. Người nào muốn ra tranh cử Tổng thống cũng đều phải nhờ ông làm hậu thuẫn, giúp đỡ tiền bạc. Mọi thứ trên đời này ông đều có, duy chỉ có một điều vô cùng quan trọng thì ông lại không có. Đó chính là Thiên Chúa. Vì không có Chúa nên lúc nào ông cũng cảm thấy cô đơn trống vắng. Mọi người thấy ông, cứ nghĩ là ông được sung sướng, nhưng thực ra ông rất đau khổ.

Ông dùng tiền của quá dư thừa của mình mà đi chu du vòng quanh thế giới, hưởng muôn sự khoái lạc thế gian, hầu khỏa lấp nỗi cô đơn, trống vắng trong cõi lòng. Nhưng một tâm hồn không có Chúa thì tất cả vũ trụ cũng không thể làm cho họ được hạnh phúc.

Kết thúc chuyến du lịch vòng quanh thế giới mà cõi lòng ông vẫn hoang vắng, buồn bã. Vì quá tuyệt vọng, ông đã lao mình xuống đại dương mênh mông tìm sự giải thoát.

3. Muốn nhiều hoa quả, cần cắt tỉa

Người ta trồng nho để lấy quả, cành nào không sinh hoa quả thì trở nên vô ích, cần phải cắt bỏ. Chúa bảo chúng ta là cành phải sinh hoa kết quả thì mới phát triển theo thánh ý Chúa. Chúng ta trổ sinh hoa quả, bằng cách phát triển, sử dụng và chia sẻ năng khiếu đó cho nhau, vì mỗi người chúng ta đều có một số năng khiếu mà Chúa ban cho. Thế giới đang chờ đợi hoa quả của chúng ta. Đó là gieo rắc tình thương để mọi người biết yêu Chúa và yêu thương nhau.

Cắt tỉa cây nho là một điều cần thiết và là điều kiện để sinh nhiều hoa trái. Một cây nho tơ trong ba năm đầu chưa có trái, mỗi năm nó phải được tỉa thật sạch, để có thể phát triển và giữ được sinh lực. Khi đến độ trưởng thành, người ta cắt tỉa nó vào mùa đông.

Có hai loại cành nho, một loại sinh trái và một loại không sinh trái. Loại cành không sinh trái phải chịu cắt bỏ không thương tiếc; để lại, chúng hút mất sinh lực của cây nho. Cây nho sẽ không cho trái đúng mức nếu không bị cắt tỉa thật kỹ. Chúa Giêsu biết rõ điều đó.

Nhưng cắt tỉa là một quá trình gây đau thương cho một cây ăn quả. Đây là một thực tế không thể chối cãi được. Nhưng mục đích của việc cắt tỉa này không phải là bắt thân cây phải chịu đựng đau đớn, mà là để giúp cho thân cây tạo ra nhiều quả hơn, và quả được ngon hơn.

Nói tới việc cắt tỉa là chúng ta phải nói đến vấn đề đau khổ. Vấn đề đau khổ là một thực tại ngàn đời tồn tại và luôn luôn đòi được giải đáp. Đau khổ đến với ta dưới mọi hình thức: tinh thần, thể xác, bên ngoài, bên trong, cá nhận, tập thể, cộng đoàn. Ta có cảm tưởng đó là một lực lượng đến phá huỷ tiềm năng phát triển con người. Nhưng với ánh sáng Phúc âm hôm nay, chúng ta thấy được một khía cạnh của đau khổ. Thiên Chúa muốn dùng đau khổ để thanh luyện chúng ta, để cho ta sinh hoa trái tươi tốt về đàng thiêng liêng. Điều cần thiết là phải lãnh nhận đau khổ với tinh thần đức tin và sự cậy trông ở lòng thương vô biên của Thiên Chúa.

III. KẾT HỢP VỚI CHÚA KITÔ

Đọc dụ ngôn cây nho và cành nho, chúng ta thấy rõ ý Đức Giêsu là Ngài muốn chúng ta kết hợp với Ngài. Mầu nhiệm cây nho được Đức Giêsu tóm lại trong hai sự việc sau đây: kết hợp và sinh trái. Càng kết hợp chặt chẽ càng sinh nhiều hoa trái. Chúa muốn dạy chúng ta điều kiện căn bản là kết hợp với Chúa, có kết hợp với Chúa mới đem lại kết quả thiêng liêng cho kẻ khác và cho chính mình.

Chúng ta nên để ý đến câu Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai ở lại trong Thầy và Thầylại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 14, 5). Có tới 9 lần cụm từ “ở lại trong” được lặp lại trong đoạn Tin mừng này. Đây là bổn phận của một cành nho. Điều kiện này không thể thiếu được, nếu không muốn đời sống siêu nhiên của mình bị héo tàn và vô dụng, vì Chúa nói rõ: “Không có Thầy, các con không thể làm được gì” (Ga 14, 5) hoặc “Không ở trong Thầy, các con không thể sinh hoa trái”.

Nếu chúng ta được ở trong Đức Giêsu, được kết hợp với Ngài thì chúng ta sẽ lãnh được sức sống của Ngài. Ngài cũng ở trong Thiên Chúa nên khi chúng ta kết hợp với Ngài, chúng ta cũng được kết hợp với Thiên Chúa và múc được sự sống của Chúa Ba Ngôi. Tư tưởng này đã được thánh Hilariô trình bày trong bài khảo luận về Chúa Ba Ngôi mà chúng ta trích dẫn sau đây:

Nếu Người chỉ muốn ta hiểu về sự hiệp nhất theo ý chí, thì tại sao Người lại trình bày sự hiệp nhất phải được hoàn thành theo một tiến trình và một trật tự? Đó là vì chính Đức Kitô ở trong Chúa Cha theo bản tính Thiên Chúa, và chúng ta ở trong Đức Kitô theo bản tính nhân loại Người đã lãnh nhận; do đó, chúng ta tin rằng Đức Kitô ở trong chúng ta nhờ bí tích Thánh Thể. Nhờ vậy, chúng ta biết được sự hiệp nhất trọn hảo do Đấng Trung gian thực hiện: Khi chúng ta ở trong Đức Kitô, thì Người vẫn ở trong Chúa Cha, và khi Người ở trong Chúa Cha thì Người cũng ở trong chúng ta nữa. Như thế, chúng ta ngày càng tiến triển trong sự hiệp nhất với Chúa Cha, bởi vì Chúa Con vẫn ở trong Chúa Cha theo bản thể do được sinh ra từ thuở đời đời, vàchính chúng ta cũng ở trong Đức Kitôtheo bản thể, đang khi Người ở trong chúng ta theo bản thể” (Trích Các bài đọc Kinh sách, Mùa chay và phục sinh, tr.26).

Đó là sự kết hợp giữa Chúa với chúng ta, tức là giữa cây nho và cành nho. Còn giữa chúng ta với nhau, tức là giữa các cành nho thì sao? Chúng ta cần cộng tác với nhau, cần nâng đỡ nhau, cần kết hợp với nhau trên con đường cứu rỗi. Ở đời này, không ai chủ trương “Mỗi người là một hòn đảo” mà sống tốt được. Cũng như một thân cây nho chuyển thông sức sống, nhựa sống cho các cành, thì Chúa Giêsu cũng làm như thế. Cành nho nào không tiếp nhận nhựa sống thì sẽ cằn cỗi, khô héo và rời rụng đi. Nhựa sống trong thân cây nho hằng lưu chuyển, không cành nào được giữ lại cho mình mà ngăn cản nhựa sống truyền sang cho những cành khác.

Truyện: Kết hợp với Chúa

Văn hào kiêm triết gia nổi tiếng người Ấn độ Rabindranath Tagore đã viết như sau:

“Trên bàn tôi là sợi dây guitar, tôi xoay nó qua lại theo các chiều khác nhau, nó không bị ràng buộc chi cả. Vì nó được cuộn tròn nên khi tôi xoắn đầu này thì đầu kia cũng bật dậy, sợi dây dẫy nảy trong tay tôi, mà chẳng phát ra một âm thanh nào. Hiện tượng này biến mất khi tôi buộc nó vào chiếc đàn guitar, hai đầu bị gắn chặt để sợi dây căng thẳng, rồi với đầu ngón tay, tôi gảy nhẹ vào sợi dây và lạ thay, một âm vang nổi lên hầu như du dương. Đây chính là lúc sợi dây được tự do để tạo nên nốt nhạc.

Cũng thế, trong cách trồng cây cà chua, cây yếu ớt ngã xoài trên mặt đất, nhiều khi lá bị héo úa dập nát. Nhưng nếu cây được cột vào một cọc dựng đứng, mọi phần tử của cây được phơi ra ánh nắng, cây sẽ mơn mởn và đâm nhiều bông trái. Chính vì bị ràng buộc mà cây đã có nhiều triển vọng sinh hoa kết quả” (Thiên Phúc, Lời gọi yêu thương, tr 39).

Chúng ta cần lặp lại lời Đức Giêsu đã nói với chúng ta: “Không có Thầy các con khônglàm được gì” (Ga 14, 5). Chúng ta sống được là nhờ có ơn Chúa, mọi sự phải nằm trong tay Chúa. Đời sống thiêng liêng của chúng ta chỉ có thể phát triển được khi có ơn Chúa nâng đỡ, ngoài Chúa ra không ai có thể giúp đỡ chúng ta làm được việc gì sinh ơn ích cho phần rỗi chúng ta.

Đồng thời chúng ta cũng phải cần đến nhau vì, theo Thomas Merton, “Không ailà một hòn đảo”. Mọi người phải liên đới với nhau, hành động của người này ảnh hưởng đến công việc của người kia. Vì thế, muốn hưởng tự do của mình, ta phải tôn trọng tự do kẻ khác. Nói cách khác, tự do của mỗi chúng ta ràng buộc lẫn nhau và giúp đỡ lẫn nhau nữa.

 

4. Suy niệm (Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ.)

SINH NHIỀU HOA TRÁI

Đức Giêsu đã dùng hình ảnh người mục tử và đàn chiên

để diễn tả tương quan thân thiết giữa Ngài và người tín hữu.

Hai bên biết nhau, hiểu ngôn ngữ của nhau.

Người mục tử tốt dám chết để chiên được sống dồi dào.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, để diễn tả tương quan ấy,

Đức Giêsu lại dùng một hình ảnh quen thuộc khác,

đó là hình ảnh cây nho và cành nho gắn kết với nhau,

vì cây nho là cây được trồng nhiều ở nước Israen.

 

Có một Cây Nho Giêsu gồm nhiều cành, và có người trồng.

Người trồng nho là Thiên Chúa, là Cha của Đức Giêsu.

Cha đã chăm sóc cẩn thận cho Cây Nho này.

Cành không sinh trái thì Cha chặt đi, đốt đi.

Cành đã sinh trái thì Ngài cắt tỉa để sinh trái nhiều hơn.

Ước mơ của Thiên Chúa là Cây Nho Giêsu sinh nhiều trái.

Vinh quang của Thiên Chúa là những cành nho trĩu quả.

Nhưng cành nho không thể nào tự mình sinh trái.

Nó chỉ sống nhờ dòng nhựa nguyên từ Cây Nho.

Tách mình ra khỏi Cây Nho, cành nho nhanh chóng bị héo,

và cuối cùng chỉ để làm mồi cho ngọn lửa.

“Không có Thầy, anh em chẳng làm được gì” (Ga 15, 5).

Cũng như Thầy “không thể tự mình làm điều gì”,

ngoại trừ điều Thầy thấy Cha làm (Ga 5, 19; 8, 28).

Mọi cố gắng ngoài Thiên Chúa đều trở nên vô ích.

 

Lối nói “ở lại trong” được dùng 9 lần trong bài Tin Mừng này

để nói về tương quan giữa Đức Giêsu và người tín hữu.

“Ở lại trong” không phải chỉ là “ở lại với” về mặt thể lý,

dù “ở lại với” đôi khi cũng không dễ dàng.

Đức Giêsu ở lại với các môn đệ (Ga 1, 38-39; 4.40; 11, 54…),

nhưng có những người rút lui, không đi với Ngài nữa (Ga 6, 66).

Phêrô cũng không dám nhận mình ở với Thầy Giêsu (Ga 18, 26-27).

Đức Giêsu mong các môn đệ hiện tại và tương lai

chẳng những “ở lại với” Ngài, mà còn “ở lại trong” Ngài.

Ngài đã chỉ cho ta một cách để ở lại trong Ngài qua bí tích:

“Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi,

Và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6, 56).

Khi gần kề giờ phải về với Cha, giờ phải chia tay các môn đệ,

giờ các môn đệ sẽ phải chịu thử thách gian nan (Ga 16, 20),

Đức Giêsu đã khẩn thiết mời gọi họ (Ga 15, 4):

“Anh em hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em.”

Ở lại trong là ở lại với mức độ sâu xa, bền vững.

Ở lại trong là kiên trì ở lại giữa những thách đố của đức tin.

Ở lại trong là một tiến trình lớn lên mãi trong đức mến.

 

Hình ảnh cành nho gắn liền và ở lại trong cây nho

đã gợi cho Đức Giêsu về tương quan giữa Ngài và môn đệ.

Dòng nhựa sống được thông chuyển từ cây sang cành.

Cả cây lẫn các cành chỉ luân lưu một dòng nhựa duy nhất.

Từ đó cành kết trái xum xuê.

Cành của môn đệ cũng chỉ kết trái nếu họ ở lại trong Thầy,

và để lời của Thầy ở lại trong họ và cắt tỉa họ (Ga 15, 3.7).

 

Đức Giêsu có một ước mơ lớn, đó là nên một với các môn đệ.

Chúng ta chỉ trở thành một kitô hữu trọn vẹn

khi được chia sẻ cùng một sự sống của Chúa Kitô phục sinh,

nghĩa là chia sẻ sự sống của chính Thiên Chúa.

Chúng ta chỉ trở thành môn đệ thật của Chúa Giêsu

khi nói được như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không phải tôi,

mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20).

Ước gì Chúa ngày càng ở lại trong ta, và giữ ta ở lại trong Chúa,

để dần dần Chúa chiếm trọn cuộc sống của ta.

 

LỜI NGUYỆN

 

Lạy Chúa Giê su phục sinh,

xin ban cho con sự sống của Chúa,

sự sống làm đời con mãi mãi xanh tươi.

 

Xin ban cho con bình an của Chúa,

bình an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời.

 

Xin ban cho con niềm vui của Chúa,

niềm vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn.

 

Xin ban cho con hy vọng của Chúa,

hy vọng làm con lại hăng hái lên đường.

 

Xin ban cho con Thánh Thần của Chúa,

Thánh Thần mỗi ngày làm mới lại đời con.