Chương trình tông du của ĐTC Phanxicô tại Hungary

TÔNG DU CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
TẠI HUNGARY
28 – 30/04/2023

Thứ Sáu ngày 28 tháng 04 năm 2023
ROMA – BUDAPEST

08:10 Khởi hành từ sân bay quốc tế Roma/Fiumicino để bay đến Budapest
10:00 Đến sân bay quốc tế Budapest
10:00 CHÀO ĐÓN CHÍNH THỨC
11:00 NGHI THỨC TIẾP ĐÓN tại quảng trường của Dinh “Sándor”
11:30 THĂM HỮU NGHỊ TỔNG THỐNG CỘNG HOÀ tại Dinh “Sándor”
11:55 GẶP THỦ TƯỚNG
12:20 GẶP CHÍNH QUYỀN, XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ NGOẠI GIAO ĐOÀN tại Đan viện cũ Cát Minh Diễn văn của ĐTC
17:00 GẶP GỠ CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC, PHÓ TẾ, TU SĨ, CHỦNG SINH VÀ CÁC NHÂN VIÊN MỤC VỤ tại Đồng Nhà thờ Chính toà Thánh Stêphanô Diễn văn của ĐTC

Thứ Bảy ngày 29 tháng 04 năm 2023
BUDAPEST

08:45 THĂM RIÊNG CÁC TRẺ EM CỦA VIỆN “CHÂN PHƯỚC LÁSZLÓ BATTHYÁNY-STRATTMANN”  
10:15 GẶP NHỮNG NGƯỜI NGHÈO VÀ NGƯỜI TỊ NẠN tại Nhà thờ Thánh Elisabeth của Hungary Diễn văn của ĐTC
11:30 THĂM CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO HY LẠP tại Nhà thờ Công giáo Hy lạp “Sự che chở của Mẹ Thiên Chúa”  
16:30 GẶP GỠ GIỚI TRẺ tại Sân thể thao “Papp László Budapest” Diễn văn của ĐTC
18:00 GẶP RIÊNG CÁC TU SĨ DÒNG TÊN tại Toà Sứ thần

Chúa Nhật ngày 30 tháng 04 năm 2023
BUDAPEST – ROMA

09:30 THÁNH LỄ tại quảng trường Kossuth Lajos Bài giảng của ĐTC
Kinh Lạy Nữ Vương TĐ
16:00 GẶP GIỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ VĂN HOÁ tại Khoa Tin học và Khoa học Kỹ thuật Sinh học của Đại học Công giáo “Péter Pázmány” Diễn văn của ĐTC
17:30 NGHI THỨC CHÀO BIỆT tại sân bay quốc tế Budapest
18:00 Khởi hành từ sân bay quốc tế Budapest để trở về Roma
19:55 Đến sân bay quốc tế Roma/Fiumicino