Đêm diễn nguyện Ân Tình Giao Duyên Giáo xứ Tam Tòa

Hàng ngàn con dân TAM TOÀ đang rạo rực con tim hướng đến Đêm “ÂN TÌNH GIAO DUYÊN” & Thánh Lễ Khánh Thành và Cung Hiến Thánh Đường Giáo xứ!
Trân trọng kính mời quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Chủng sinh, quý Khách và Cộng đoàn đến tham dự Đêm Diễn nguyện và Thánh Lễ cầu nguyện cho giáo xứ Tam Toà chúng con trong biến cố hồng phúc này.
Chúng con xin cảm tạ và tri ân mọi người!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *