ĐTC khuyến khích các nữ tu dòng Thánh Clarét tiếp tục bày tỏ tình yêu tuôn tràn của Thiên Chúa

Trong bài nói chuyện, dựa trên đoạn Tin Mừng tường thuật việc hai môn đệ cùng nhau bước đi trên đường Emmau và đã gặp gỡ Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến những yếu tố chính của tiến trình hiệp hành mà Giáo hội đang đi: gặp gỡ, tham dự, đối thoại, hiệp thông, sứ vụ.

Ngài nhận định rằng đây cũng là những điều các nữ tu muốn sống và trao tặng khởi đi từ nét đặc thù trong đặc sủng của họ, bằng cách hiệp nhất với Giáo hội hoàn vũ. Ngài cảm ơn sự sẵn sàng của các nữ tu, lòng khao khát cùng nhau xây dựng những không gian lắng nghe, và những không gian loan báo Tin Mừng, ở mọi nơi trên thế giới mà các chị hiện diện.

Đưa mọi người đến với Chúa 

Từ tên gọi của hội dòng, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh 3 đặc điểm ơn gọi của các nữ tu Thừa sai Thánh Clarét. Trước hết, từ căn tính Maria của dòng, Đức Thánh Cha nhắc rằng Trái tim vẹn sạch của Mẹ chỉ cho họ đến với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Và ngài mời gọi các chị theo gương của Mẹ luôn luôn chỉ cho người khác đến với Chúa Giêsu.

Mang lấy lời nói và cử chỉ của Chúa Giêsu

Nói đến chiều kích truyền giáo của các nữ tu, Đức Thánh Cha nói rằng các chị mang sứ điệp của Chúa Giêsu đến nơi được sai đến, với sự tin tưởng và dịu dàng của Mẹ Maria, bằng cách mặc lấy lời nói và cử chỉ của Chúa Giêsu để mang Vương quốc yêu thương vào thế giới.

Táo bạo truyền giáo

Và Đức Thánh Cha nói rằng là con cái Thánh Clarét, các nữ tu có thể noi gương thánh sáng lập để có tương quan con thảo với Mẹ Maria, có niềm say mê loan báo Tin Mừng và sự táo bạo truyền giáo.

Cuối cùng, ngài khuyến khích các chị “Đừng sợ vượt qua những biên giới địa lý và cả những biên giới hiện sinh, như Cha Claret đã làm, để tất cả có thể nhận biết tình yêu tuôn tràn của Trái Tim Chúa.”

Dòng các nữ tu Thừa sai Thánh Clarét được thánh Antôn Maria Clarét và Maria Antonia Paris thành lập tại Santiago ở Cuba vào năm 1855. Sứ vụ của Dòng là “sống và hân hoan loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu, tìm kiếm Nước Thiên Chúa và công lý của Nước Chúa, đồng thời góp phần canh tân Giáo hội trong tình huynh đệ và sự nghèo khó Tin Mừng.” (CSR_2818_2023)

Nguồn: Vatican News