Học viện Công giáo: Chương trình ứng dụng Mục vụ, đào tạo HKII năm học 2022-2023

HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM
25 Đường số 9 – Phường Bình Thọ – Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh
Email: hocvienconggiao@gmail.com
Tel.: 093 890 5015 – 096 725 7483.

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG MỤC VỤ, ĐÀO TẠO
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2023

Sau Tết Quý Mão 2023, Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN) tiếp tục mở các khóa học ứng dụng chương trình Mục vụ và Đào tạo:

Ứng dụng Khoa học Giáo dục trong Đào tạo và Lãnh đạo gồm 2 chuyên ngành:

Khoa học Giáo dục ứng dụng trong việc đồng hành ơn gọi.

Khoa học Giáo dục ứng dụng trong việc đồng hành Giới Trẻ, sinh viên Lưu xá

Tư vấn Mục vụ – Giáo luật về Hôn nhân Gia đình

Mục vụ Ngành nghề: Hiểu và sống Tin – Cậy – Mến trong ngành Kinh doanh.

Mục vụ Truyền giáo

Kết thúc khóa học, các sinh viên thông thường, nếu hoàn tất và đủ điều kiện theo yêu cầu của Khóa học, sẽ được cấp Chứng Chỉ Mục Vụ của HVCG, với chi tiết Chuyên ngành. Chứng chỉ này có thể được tích lũy (theo quy định) cho việc cấp văn bằng Cử nhân và Thạc sĩ Mục vụ trong tương lai, khi Ngành Mục vụ được trở thành Khoa Mục vụ theo Giáo luật. Các sinh viên ngoại thường sẽ được cấp giấy Chứng nhận khóa học.

@ Đăng ký: đến đầu tháng 02/2023.

Chương trình

ỨNG DỤNG KHOA HỌC GIÁO DỤC TRONG ĐÀO TẠO VÀ LÃNH ĐẠO

@ Mục tiêu: Ứng dụng các thành quả của khoa học giáo dục vì sự phát triển, lợi ích của con người và cộng đồng xã hội, trong sứ vụ đào tạo và lãnh đạo như Giáo hội đã định hướng trong công đồng Vaticăn II (x. Tuyên Ngôn về Giáo Dục Kitô Giáo, Lời mở đầu và số 1).

@ Đối tượng và điều kiện: linh mục tu sĩ đã tốt nghiệp đại học, hoặc thần học tại Chủng viện hay Học viện Dòng Tu.

Có hai nhóm đối tượng học viên theo chuyên ngành:

ỨNG DỤNG KHOA HỌC GIÁO DỤC TRONG ĐỒNG HÀNH ƠN GỌI

@Đối tượng học viên: Linh mục, Tu sĩ phụ trách đào tạo hoặc chuẩn bị nhận sứ vụ đào tạo cho đời sống Ơn gọi; những vị đồng hành định hướng Ơn gọi (tại Giáo xứ, lưu xá…).

ĐỒNG HÀNH GIỚI TRẺ, HỌC SINH – SINH VIÊN LƯU XÁ

@ Đối tượng học viên: Linh mục, Tu sĩ, các vị đào tạo và đồng hành giới trẻ, sinh viên, phụ trách lưu xá…

Năm học 2022-2023, Hai chuyên ngành tổ chức 5 nhóm học phần chung. Mỗi hai tháng tập trung ba tuần (từ 7g30 -11g45) cho một nhóm học phần, mỗi học phần 3 môn và đã kết thúc:

Nhóm học phần 1: từ ngày thứ Hai 03/10/2022 đến thứ Bảy 22/10/2022

Nhóm học phần 2: từ ngày thứ Hai 01/12/2022 đến thứ Bảy 21/12/2022.

Học Kỳ II tiếp tục ba nhóm học phần:

Nhóm học phần 3: từ ngày thứ Hai 06/02/2023 đến thứ Năm 25/02/2023

Nhóm học phần 4: từ ngày thứ Hai 11/04/2023 đến thứ Năm 29/04/2023

Nhóm học phần 5:từ ngày thứ Hai 12/06/2023 đến thứ Bảy 01/07/2023

Mỗi nhóm học phần được tích lũy 9 ETCS cho chương trình cử nhân và cao học trong tương lai. Khi kết thúc các nhóm học phần chung, các học viên sẽ học và làm việc theo các môn chuyên ngành.

@ Ngày học bắt đầu vào thứ Hai, 06/02/2023.

Chương trình

TƯ VẤN MỤC VỤ VÀ GIÁO LUẬT VỀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

@ Mục tiêu: Đào tạo các Tư vấn viên có năng lực Mục vụ và Giáo luật về Hôn nhân gia đình để đồng hành, trợ giúp những cá nhân và các gia đình trong công tác mục vụ và nhu cầu liên quan đến Tòa án hôn phối Giáo phận.

@ Đối tượng và điều kiện: các linh mục, tu sĩ, giáo dân.

Đã tốt nghiệp thần học tại Chủng viện hay một Học viện Công giáo;

Giấy giới thiệu của Tòa Giám mục, của Bề Trên Dòng. Khóa học cũng mở rộng cho những học viên dự thính, khi kết thúc sẽ có giấy xác nhận về từng môn dự thính.

@ Thời gian học: Từ ngày 06/02/2023 đến 21/04/2023 (học từ thứ Hai đến thứ Sáu (07g15-11g35).

Chương trình

MỤC VỤ NGHỀ NGHIỆP

HIỂU VÀ SỐNG TIN – CẬY – MẾN TRONG NGÀNH KINH DOANH

@ Mục tiêu: hỗ trợ cách thiết thực nhất có thể cho đời sống Tin-Cậy-Mến của các Ki-tô hữu, đang và sẽ dấn thân trong môi trường kinh doanh; giúp hiểu và sống đạo tốt hơn trong ngành nghề của mình và có khả năng giảng dạy khi hoàn tất chương trình.

@ Đối tượng và điều kiện: Mọi thành phần Dân Chúa. Có văn bằng cử nhân (hoặc tương đương) trở lên. Nếu không thỏa các điều kiện trên, học viên có thể ghi danh học dự thính (audit).

 Thời gian và nội dung: từ ngày 17-9-2022 đến ngày 26-8-2023, gồm: (1) MVTK – Mục vụ Thánh kinh cho các ngành nghề (120 tiết); (2) MVTCM – Sống Tin-Cậy-Mến trong ngành kinh doanh (120 tiết); (3) MVLĐ – Mục vụ linh đạo cho các ngành nghề (120 tiết); (4) CIVEL – Bảy lớp Anh ngữ LAGAM (Logical Analysis and Grammatical Analysis Method).

Chương trình

MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO

@ Mục tiêu: giúp học viên có những kiến thức cơ bản về thần học truyền giáo, linh đạo truyền giáo, trở thành những cộng tác viên truyền giáo. Ngoài ra, khóa học khơi dậy tinh thần truyền giáo của người Kitô hữu, hiểu biết về những định hướng truyền giáo qua các giáo huấn của Giáo hội và phương thức truyền giáo phù hợp trong bối cảnh khu vực và hoàn cảnh địa phương.

@ Đối tượng và điều kiện: linh mục, tu sĩ và giáo dân đang và sẽ đảm nhận công tác truyền giáo. Học viên có khả năng Thần học tương đương bằng tốt nghiệp các Học viện Liên Dòng.

@ Thời gian: Bắt đầu từ học kỳ 2 (Niên khóa 2022-2023) Mỗi tuần 2 ngày thứ Năm & thứ Sáu (từ 9/02//2023 đến 14/04/2023). Sáng 7g30 -11g05 và chiều 14g00 – 16g00 (nếu có học bổ sung).

Chương trình gồm Bốn Giai đoạn tương ứng 4 Modules (mỗi module 20 tiết):

Module 1 – Nền tảng Thần học và Phương thức Truyền giáo

Module 2 – Tu Đức và Linh đạo Truyền Giáo.

Module 3 – Giáo Huấn Giáo Hội về Truyền Giáo.

Module 4 – Linh hoạt và thiết kế các hoạt động Truyền giáo truyền giáo.

Module bổ sung: Hội thảo và Chia sẻ kinh nghiệm mục vụ truyền giáo.

Hình thức tổ chức: các hình thức học và truyền đạt kiến thức, thuyết trình, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm, có thể tập thiết kế, linh hoạt và tổ chức những hoạt động truyền giáo.

THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ GHI DANH CÁC KHÓA HỌC

Hồ sơ đăng ký tham dự các Chương trình học:

Đơn đăng ký theo mẫu của Văn phòng Học viện.

Thư giới thiệu của Bề Trên (ký tên và đóng dấu):

Linh mục Triều và Chủng sinh: Giám mục Giáo phận,

Tu sĩ: Bề trên Dòng,

Giáo dân: Cha Chánh xứ nơi thí sinh cư trú hợp pháp theo Giáo Luật.

Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận học vị.

Bản sao Giấy Chứng nhận Rửa tội, Thêm sức (Linh mục: chịu chức LM, Tu sĩ: Khấn Dòng).

Bản sao hộ chiếu hoặc các loại giấy căn cước công dân khác.

Ba tấm hình thẻ (4 x 6 cm) để dán vào đơn đăng ký và hồ sơ.

Toàn bộ hồ sơ có thể:

Nộp tại Văn phòng HVCGVN, 25 Đường Số 9, Bình Thọ, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trong tuần lúc 7g30 – 11g00, Chiều 14g – 15g30;

Hoặc gửi dưới dạng PDF qua email: hocvienconggiao@gmail.com. Bản gốc các văn bằng, giấy chứng nhận sẽ trình Văn phòng Học viện khi nhập học.

HVCGVN, ngày 22 tháng 12 năm 2022
Tổng Thư Ký
(đã ấn ký)
Lm. Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng