Hội Nghị Linh Mục Đoàn Giáo Phận Hà Tĩnh

WGPHT (05.7.2023)– Sáng thứ Tư, ngày 05/7/2023, Linh mục đoàn Giáo Phận Hà Tĩnh đã có mặt đông đủ tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo xứ Chính Tòa Văn Hạnh để tham dự Hội Nghị Linh Mục Đoàn Giáo phận.

Mục đích của Hội Nghị nhằm thành lập Hội đồng Linh mục và một số công việc quan trọng khác. Cũng trong dịp đặc biệt này, 41 linh mục có trong danh sách thuyên chuyển sẽ nhận Bằng bổ nhiệm theo Quyết định số 01/2023/QĐBN-TGM  được Đức Cha Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh ký ngày 25/6/2023 vừa qua.

Đúng 8h00’, Hội Nghị Linh Mục Đoàn được khai mạc qua lời cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Đức cha Louis – Chủ chăn Giáo phận đã long trọng phát biểu khai mạc hội nghị.

Đức Cha đã bày tỏ niềm vui mừng khi được gặp gỡ linh mục đoàn. Sau thời gian 3 tháng, ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa Giáo phận, bây giờ ngài muốn kiện toàn cơ cấu tổ chức trong Giáo phận một cách chặt chẽ hơn, đặc biệt là việc Thành lập Hội đồng Linh mục, các ban chuyên trách, ban đào tạo và kiện toàn nhân sự tòa án hôn phối Giáo Phận. Cách đặc biệt, Đức Cha nhấn mạnh sự cần thiết và tầm quan trọng của việc thiết lập Hội đồng Linh mục Giáo phận. Theo đó, Hội đồng Linh mục là đoàn thể tư tế, giống như nghị viện của Giám mục, đại diện cho Linh mục đoàn, giúp Giám mục lãnh đạo Giáo phận chiếu theo quy tắc của luật, nhằm mục đích cổ võ tối đa lợi ích mục vụ của phần dân Chúa được ủy thác cho ngài (x. GL. 1983 điều 495).

Đoàn Thư Ký

Tiếp đến, hội nghị đã diễn ra một cách nghiêm túc trên tinh thần hiệp thông, đối thoại và lắng nghe. Các thành viên được Linh mục đoàn bầu cử bằng phiếu kín qua các nhóm họp liên khóa và các Giáo hạt. Chiếu theo quy tắc của luật và xét theo tình hình thực tế của Giáo phận Hà Tĩnh, Hội nghị đã thống nhất bầu ra Hội Đồng Linh Mục Giáo phận Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Các Nhóm họp chung
Các Nhóm họp chung
Các Nhóm họp chung
Các Nhóm họp chung

Sau chương trình Hội nghị là Nghi thức trao bằng bổ nhiệm và tuyên xưng đức tin của  41 linh mục có danh sách thuyên chuyển trong Giáo Phận trước sự chứng kiến của Đức Giám mục và Linh mục đoàn Giáo phận.

Các Linh mục nhận Bằng Bổ Nhiệm và Nghi Thức Tuyên Xưng Đức Tin

Đức Cha cũng bày tỏ những tâm tư và thao thức của ngài về việc thuyên chuyển. Ngài nhấn mạnh: “Quyết định bổ nhiệm là ý muốn của Thiên Chúa trên anh em. Bởi thế, anh em linh mục hãy đón nhận trong đức tin với tất cả tâm hồn và lòng yêu mến”.

Hội nghị kết thúc vào hồi 11h00’ cùng ngày. Sau đó, Đức cha và Linh mục đoàn của ngài đã dùng bữa cơm thấm đượm tình huynh đệ và hiệp thông tại Tòa Giám mục Giáo phận.

Ban Truyền Thông Gp. Hà Tĩnh