Bài giảng Đức Thánh Cha – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm A

BÀI GIẢNG ĐỨC THÁNH CHA

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM A

Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các Thánh Lễ và các buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu vào Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm A.

Các bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm A:


(Cập nhật đến ngày 01.06.2020)

Bài Ðọc I: Cv 2, 1-11

Ðáp ca: Tv 103, 1ab và 24ac. 29bc-30. 31 và 34

Bài Ðọc II: 1 Cr 12, 3b-7. 12-13

Ca Tiếp Liên

Phúc Âm: Ga 20, 19-23

Nguồn: .hdgmvietnam