Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

GPHT (25.8.2023)  – Trong những ngày qua, với tình con thảo và lòng yêu mến kính trọng dành cho vị cha chung của mình, linh mục đoàn và đại diện các thành phần dân Chúa trong Giáo phận đã đến chia sẻ niềm vui và chúc mừng bổn mạng Đức cha Louis.

Niềm vui đó được tiếp nối qua thánh lễ lúc 5h00′ sáng thứ Sáu ngày 25/8/2023, tại nhà nguyện Tòa Giám mục. Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đã dâng lễ kính thánh Louis, cũng là bổn mạng của ngài. Tham dự thánh lễ đồng tế với ngài sáng nay có quý cha Tòa Giám mục, quý cha Tiền Chủng viện Thánh Gioan Phaolô II, quý Soeur Cộng đoàn Mến Thánh Giá Chân Thành cùng các thành phần đang phục vụ tại Tòa Giám mục.

Mở đầu thánh lễ, Đức cha đã nhắc đến mẫu gương thánh Louis. Thánh Louis thứ IX, vua nước Pháp là người có lòng kính mến Ðức Mẹ cách đặc biệt. Ngài khám phá ra khuôn mặt Đức Kitô nơi những người nghèo, những người bị bỏ rơi, để yêu thương và phục vụ họ hết mình. Qua đó, ngài mời cộng đoàn hiện diện cầu nguyện cho ngài noi gương thánh quan thầy hết tâm phục vụ và chăm sóc mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận.

Thánh lễ mừng bổng mạng Đức cha được cử hành sốt sắng trong ngôi nhà nguyện khiêm tốn của Tòa Giám mục. Thế nhưng chất chứa bao niềm vui và lời tạ ơn qua những chia sẻ tâm tình của Đức cha và những ước ước mong của ngài trên đoàn con cái Giáo Phận.

Kết thúc thánh lễ, Cha Quản lý – Giuse Phan Đình Trung, đại diện cho linh mục đoàn và cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận chúc mừng bổn mạng Đức cha.

Đáp từ, Đức cha cảm ơn những lời chúc tốt đẹp cùng sự hiện diện và lời cầu của mọi người đã dành cho ngài.

Thế là đã gần 3 năm, kể từ ngày Đức Cha Louis đến với đoàn con cái Giáo phận Hà Tĩnh. Sau 2 năm làm Giám quản Tông tòa và 5 tháng lãnh nhận sứ vụ Giám mục Chính tòa, Đức cha đã luôn tận tâm dẫn dắt đoàn con cái Giáo phận Hà Tĩnh  ngày một triển nở trong đời sống đức tin và thăng tiến trên về nhiều mặt.

Trong ngày đặc biệt hôm nay, chúng ta chung lời tạ ơn Chúa với Đức Cha Louis vị chủ chăn Giáo phận và không ngừng cầu nguyện cho ngài được mạnh khỏe, nghị lực và ơn khôn ngoan tràn đầy niềm vui trong sứ vụ mục tử để ngài tiếp tục hướng dẫn con thuyền Giáo phận bước đi trong hiệp nhất, yêu thương và bình an.

Ban Truyền Thông Gp. Hà Tĩnh