🛑Thông báo: Trực tuyến Thánh lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa – Bổn mạng Giáo phận Hà Tĩnh 01.01

THÔNG BÁO TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ ĐỨC MARIA – MẸ THIÊN CHÚA
BỔN MẠNG GIÁO PHẬN HÀ TĨNH 01.01

Thánh lễ Bổn mạng Giáo phận Hà Tĩnh, 01/01/2023 trùng với Chúa nhật nên tại nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh, Đức cha Giám quản – Louis Nguyễn Anh Tuấn sẽ dâng thánh lễ lúc 8h00′. Để cho tất cả mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận đều có thể tham dự được, trừ giáo xứ An Nhiên và Chân Thành sẽ về giáo xứ Chính Tòa dự lễ với Đức Cha. Riêng tại các giáo xứ, các cha quản xứ sẽ cử hành Thánh lễ cách long trọng, hiệp nhất với Đức Cha và toàn thể Giáo phận tạ ơn và cầu nguyện cách riêng cho Giáo phận và mỗi một thành viên. Đức Cha cũng mời gọi mọi thành phần Dân Chúa, trong suốt thời gian còn lại của năm cũ, dâng những việc lành phúc đức để dọn mình mừng lễ Bổn mạng Giáo phận.

Thánh lễ sẽ được Truyền Thông Giáo Phận phát sóng trên:

▶️ Facebook: https://www.facebook.com/gp.hatinh
▶️ Youtube: https://www.youtube.com/@GiaophanHaTinh
▶️ Website: https://giaophanhatinh.org/

Xin kính mời cộng đoàn tham dự trực tiếp tại Nhà thờ Chính tòa hoặc trực tuyến tại các kênh truyền thông của Giáo phận Hà Tĩnh để hiệp thông, cầu nguyện cho Giáo phận Hà Tĩnh trong ngày mừng lễ Bổn mạng.
BTT-GPHT