Giáo Phận Hà Tĩnh: Khóa Thường Huấn Dành Cho Các Linh Mục Trẻ và Phó Tế ( Lần Thứ II)

GIÁO PHẬN HÀ TĨNH: KHÓA THƯỜNG HUẤN DÀNH CHO CÁC LINH MỤC TRẺ VÀ PHÓ TẾ (Lần thứ II)

GPHT (08.02.2023)_Ngày 07/02/2023 vừa qua, các Linh mục thuộc khóa XII, XIII và quý Thầy Phó tế khóa XIV của Giáo phận Hà Tĩnh đã tề tựu về Trung tâm mục vụ giáo xứ Chân Thành, thuộc giáo hạt Văn Hạnh để tham dự kỳ Thường huấn dành cho các linh mục trẻ lần thứ II.

Chủ đề của đợt thường huấn này là “Sự trưởng thành tâm cảm trong đời sống linh mục”. Các vị giảng huấn là Đức Cha Giám quản Louis Nguyễn Anh Tuấn và Linh mục GB. Phương Đình Toại – Chuyên viên Tâm lý, dòng Camillo.  Ngoài ra, ngày thường huấn còn có sự hiện diện và đồng hành của Cha Tổng Đại diện GB. Nguyễn Khắc Bá – Đặc trách các Linh mục trẻ và Phó tế, Cha Chưởng ấn Phêrô Nguyễn Đoài cùng quý Cha hữu trách.

Chia sẻ trong giờ khai mạc, Đức Cha Giám quản Louis Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ sự quan tâm đặc biệt với công cuộc “đào tạo trường kỳ” hay “thường huấn” cho các linh mục trẻ trong Giáo phận. Theo đó, khóa Thường huấn là dịp ý nghĩa để các linh mục trẻ và các phó tế trong Giáo phận có thể học hỏi và đào sâu giáo huấn của Giáo hội, chia sẻ và tìm ra giải pháp cho những khó khăn, thách đố trong việc mục vụ và trong đời sống, đây cũng là dịp quý báu để các linh mục, phó tế sống tình hiệp thông huynh đệ. Ngài ước mong, sự hiện diện của các linh mục không chỉ là do giáo luật đòi buộc nhưng còn là tâm tình khao khát của mỗi người muốn dấn thân hơn nữa trong đời sống mục vụ.

Tiếp đến, trong giờ đầu của khóa thường huấn, Đức Cha Louis nói lên vai trò quan trọng của sự trưởng thành tâm cảm đối với đời sống và sứ vụ linh mục. Ngài nêu lên thực trạng, những khó khăn và thách đố trong đời sống độc thân khiết tịnh của người linh mục hôm nay. Đồng thời, với sự trợ lực của ơn Chúa, ngài mời gọi các linh mục hãy nỗ lực vươn tới sự trưởng thành và sống trọn vẹn với cam kết tình yêu mình đã tuyên hứa, hãy triển nở mỗi ngày trong đời sống thánh thiện, để phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội ngày càng hoàn hảo hơn.

Trong những giờ tiếp theo của khóa thường huấn, với sự hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực chuyên môn cùng cách truyền đạt dễ hiểu và logic, Cha GB. Phương Đình Toại đã truyển tải cho các linh mục và phó tế những kiến thức bổ ích, thiết thực và sâu rộng về sự trưởng thành tâm cảm trong đời sống và sứ vụ linh mục. Qua giáo huấn của Giáo hội và bằng những ví dụ cụ thể, Cha giảng huấn cũng giúp các tham dự viên hiểu sâu hơn bản chất và nguồn gốc của những lệch lạc trong đời sống tính dục, đồng thời nêu lên những nguyên nhân của sự đổ vỡ và những phương thế trợ giúp người linh mục vươn tới sự trưởng thành trong đời sống tâm cảm. Những kiến thức này không chỉ cần thiết cho bản thân người linh mục, nhưng còn là hành trang cần thiết cho các ngài trong sứ mạng phục vụ dân Chúa, giúp các ngài có đủ kiến thức cần thiết để hướng dẫn người khác hướng tới một cuộc sống tròn đầy và trưởng thành trong các tương quan.

 

Khép lại ngày thường huấn, một cha đại diện các linh mục trẻ và phó tế đã bày tỏ tâm tình tri ân tới Đức Cha Giám quản Louis, cùng Cha Tổng Đại diện và quý Cha hữu trách. Với tình thương và sự quan tâm dành cho các linh mục trẻ, Đức Cha và quý Cha đã ân cần lo lắng và tổ chức các tốt đẹp ngày thường huấn ý nghĩa này. Tiếp đến, quý Cha và quý Thầy phó tế cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Cha giảng huấn GB. Phương Đình Toại, MI, vì những tình cảm dành cho Giáo phận Hà Tĩnh, ngài đã nhận lời và chia sẻ cho quý Cha cùng quý Thầy những với kiến thức và kinh nghiệm mục vụ quý báu.

Ngày thường huấn kết thúc cũng là lúc các linh mục, phó tế chia tay nhau để trở về với nhiệm sở mình đang phục vụ. Hy vọng rằng, mỗi người trở về với công việc mục vụ của mình thêm hiểu biết, thêm xác tín hăng say nhiệt thành hơn trong sứ mạng đã được trao phó. Nhất là mỗi người không quên tự huấn luyện mình để vươn tới sự trưởng thành tâm cảm mà Chúa và Giáo hội đang tha thiết mời gọi.

Ban Truyền Thông Gp. Hà Tĩnh