Giáo xứ Tam Tòa dâng hoa kính Mẹ Maria trong ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Giáo xứ Tam Tòa dâng hoa kính Mẹ Maria trong ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
Dẫu trăm ngàn khó khăn trong thời gian xây dựng nhưng không vì thế mà lòng yêu mến Mẹ giảm suy
Nguyện xin Mẹ bầu cử cho Giáo Xứ gặp thuận lợi trong quá trình xây dựng và có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ giáo xứ.
Cảm ơn nhiếp ảnh kiêm biên tập phim Nguyễn Xuân Thành và Hoàng quốc Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *