Thư Đức Giám mục Giáo phận Qui Nhơn nhân ngày cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ 2024

Anh chị em rất thân mến,

1. Từ khi Chúa Kitô phục sinh vào ngày thứ nhất trong tuần, tất cả các ngày đầu tuần đều được gọi là Chúa nhật, tức là Ngày của Chúa. Tuy nhiên, Chúa nhật IV Phục sinh hằng năm được Hội Thánh dành riêng để hướng về Đức Kitô dưới tước hiệu Mục tử nhân lành của đoàn chiên Hội Thánh, nên ngày này được gọi là Chúa nhật Chúa Chiên Lành. Đây là danh xưng mà chính Đức Kitô đã dùng để chỉ về mình khi Người nói: “Tôi chính là Mục tử nhân lành, Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11). Thật vậy, trong cuộc Tử nạn và Phục sinh của Đức Kitô mà Hội Thánh vừa mới tưởng niệm cách nay 3 tuần, chính Đức Kitô đã tự nguyện hy sinh mạng sống mình để cứu đoàn chiên thoát khỏi nanh vuốt tử thần như lời Người đã nói: “Tôi đến để cho chiên được sống và được sống dồi dào” (Ga 10,10).

2. Sau khi hoàn tất chương trình cứu độ, Đức Kitô đã về trời ngự bên hữu Chúa Cha. Tuy nhiên Người vẫn tiếp tục dẫn dắt đoàn chiên của Người qua các vị lãnh đạo Hội Thánh, như lời Người đã nói với các môn đệ trước khi về trời: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,18-20). Từ ngày ấy, các tông đồ và các thế hệ lãnh đạo của Hội Thánh không ngừng ra đi rao giảng Tin mừng để quy tụ đoàn chiên của Chúa, nuôi dưỡng họ bằng Lời Chúa và Thánh Thể, thánh hóa họ bằng các Bí tích, hướng dẫn họ bằng lời giáo huấn và bảo vệ họ bằng kỷ luật thánh, nhờ đó đoàn chiên trở nên thánh thiện, hiệp nhất và ngày càng gia tăng về số lượng, để đến hôm nay có mặt khắp nơi trên toàn thế giới.

3. Tuy nhiên, ngày nay Hội Thánh đang phải đối diện với sự giảm sút số người quảng đại bước theo vị Mục tử nhân lành là Đức Kitô để thi hành sứ vụ mà Người đã giao trước khi về trời. Nguyên nhân của tình trạng ấy phần lớn phát sinh từ phong trào tục hóa. Thế giới càng văn minh, cuộc sống của con người càng trở nên giàu có, thì niềm tin vào Thiên Chúa ngày càng giảm sút, đến độ họ muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Tại các nước Âu châu có truyền thống Kitô giáo, số nhà thờ không còn được sử dụng vào mục đích tôn giáo ngày càng nhiều, vì nhiều người không còn đến nhà thờ nữa. Chính thực trạng ấy vừa đòi hỏi Hội Thánh phải gia tăng hoạt động truyền giáo hay tái truyền giáo, và đồng thời cũng khiến cho Hội Thánh gặp nhiều khó khăn vì thiếu nhân sự truyền giáo. Khi lòng đạo đức của cộng đoàn tín hữu bị giảm sút thì còn đâu những người sẵn sàng dâng hiến đời mình cho việc truyền giáo.

4. Chính vì thế Chúa nhật Chúa Chiên Lành là ngày toàn thể Hội Thánh cầu nguyện cho có nhiều người sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa để dâng mình làm linh mục và tu sĩ nam nữ, theo chân Đức Kitô quảng đại phục vụ đoàn chiên của Chúa. Để được vậy, trước hết phải tìm mọi cách loại trừ ảnh hưởng của phong trào tục hóa ra khỏi cộng đoàn giáo xứ và các gia đình, đồng thời tập trung giáo dục đời sống đức tin và nhiệt tâm tông đồ cho các tín hữu, nhất là giới trẻ, vì ơn gọi linh mục và tu sĩ phát xuất từ giới trẻ. Thêm vào đó, các linh mục và tu sĩ đang phục vụ tại các giáo xứ hãy thực thi ơn gọi của mình một cách nhiệt tâm để nêu gương sáng và lôi cuốn giới trẻ, các bậc phụ huynh trong các gia đình hãy hướng dẫn con em mình trong việc tìm hiểu ơn gọi và giúp chúng đáp lại cách quảng đại.

Ngoài ra, theo chương trình chung của Hội Thánh, Chúa nhật Chúa Chiên Lành cũng là ngày Giáo phận mời gọi mọi tín hữu hỗ trợ tài chánh cho việc đào tạo các chủng sinh thành linh mục. Bởi vậy anh chị em hãy quảng đại đóng góp tùy theo khả năng của mình. Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho anh chị em và ban cho Giáo phận Qui Nhơn chúng ta có thêm nhiều người trẻ sẵn sàng bước theo Chúa Kitô là vị Mục Tử nhân lành.
 

Tòa Giám Mục Qui Nhơn, ngày 13 tháng 4 năm 2024

 

 

 

 

Nguồn: gpquinhon.org