Trực tuyến Lễ Chúa nhật II Phục sinh và Chào đón phái đoàn Tòa Thánh

Thánh lễ Chúa nhật II Phục sinh do Đức TGM Marek Zalewski, Đại diện không thường trú của Toà Thánh tại Việt Nam, chủ sự và có sự hiệp thông tham dự của phái đoàn Ngoại giao Tòa thánh. Thánh lễ được truyền hình trực tiếp từ nhà thờ Chính tòa Hà Nội lúc 18g00 ngày 23/4/2022.

Nguồn: Kênh YouTube TGP Hà Nội