Đức Cha tân cử Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản tuyên xưng đức tin 30-3-2022

TGPSG – “Bằng việc chiêm ngưỡng dung nhan của Chúa Kitô, vị Thượng Tế vĩnh cửu, tôi sẽ sống đạo đức và thánh thiện. Do đó, tôi sẽ chu toàn chức vụ được giao phó cho tôi, để trong khi trở thành mẫu gương cho đoàn chiên, tôi có thể củng cố các tín hữu trên đường đạt tới sự hoàn thiện Kitô giáo”.

Trên đây là lời thề hứa trung thành với Giáo hội của Đức Giám mục tân cử Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản trong giờ kinh chiều ngày 30-03-2022 tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng.

Hiện diện trong giờ kinh chiều trọng thể và nghi thức Tuyên xưng đức tin có Đức Tổng Giám mục TGP Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên, kiêm Giám quản Giáo phận Hải Phòng, Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh – Giáo phận Đà Lạt, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên – phụ tá Giáo phận Vinh, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giáo phận Bà Rịa, quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng gia đình huyết tộc và cộng đoàn.

Sau khi lắng nghe Lời Chúa là nghi thức tuyên xưng đức tin. Đức Giám mục tân cử ký vào văn bản Tuyên xưng đức tin và trung thành với Giáo hội cùng với Đức TGM TGP Hà Nội

Tiếp tục là lời cầu nguyện và nhận phép lành từ các Đức cha.

Giờ kinh chiều và nghi thức tuyên xưng kết thúc vào lúc 17 giờ 45.

Peter ThucDo (TSPSG)