Đức Thánh Cha họp với Hội đồng Hồng y cố vấn

Thứ Hai ngày 26/6, Đức Thánh Cha bắt đầu chủ sự khoá họp với Hội đồng Hồng y cố vấn. Đây là khoá họp thứ hai từ khi Đức Thánh Cha đổi mới Hội đồng Hồng y này.

Hội đồng Hồng y cố vấn, thường được gọi là C9 đã được Đức Thánh Cha thành lập ngày 28/9/2013, gồm 9 Hồng y, để trợ giúp ngài trong việc điều hành Giáo hội Hoàn vũ và cải cách Giáo triều Roma. Trong quyết định thành lập, mong muốn của Đức Thánh Cha đối với Hội đồng Hồng y là sự thể hiện rõ nét hơn tính hiệp đoàn Giám mục và sự trợ giúp cho thừa tác vụ Phêrô mà hàng Giám mục trên toàn thế giới có thể cống hiến.

Dự án mới nhất của Hội đồng là Tông hiến Praedicate Evangelium được công bố vào ngày 19/3/2022.

Vào ngày 07/3 năm nay, Đức Thánh Cha đã thực hiện việc đổi mới Hội đồng này qua quyết định: bổ nhiệm thêm 5 Hồng y và gia hạn 4 Hồng y đã hết nhiệm kỳ.

Cuộc họp gần đây nhất của Hội đồng Hồng y cố vấn là vào ngày 24 và 25/4. Trong lần đó cùng với sự hiện diện của Đức Thánh Cha, các Hồng y đã thảo luận về một số vấn đề, đặc biệt về tình hình chiến tranh và xung đột trên thế giới và sự cần thiết hợp tác trong Giáo hội để xây dựng hoà bình; các bước chuẩn bị cho Thượng hội đồng vào tháng 10; và việc thực hiện Tông hiến Praedicate Evangelium.