Đức cha Louis dâng thánh lễ tại cộng đoàn Mến Thánh Giá Hướng Phương kính thánh tử đạo Vinsentê Nguyễn Thì Điểm

GPHT ( 23.01.2023)_ Trong ngày mồng hai tết hằng năm, Phụng vụ Giáo hội luôn dành ưu tiên và hướng con cái mình nhớ đến cội nguồn, các đấng tiên tổ, ông bà, cha mẹ. Đó là nghĩa cử tốt đẹp thể hiện đạo hiếu “uống nước nhớ nguồn”, là chút tâm tình dành riêng cho những người đã cống hiến biết bao hy sinh cho sứ mạng phục vụ con người và Giáo hội.

Trong ý hướng đó, vào lúc 9h00’, ngày 23/01 tức ngày Mồng Hai Tết, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám quản Tông tòa Giáo phận đã đến viếng thăm cộng đoàn MTG Hướng Phương, dâng thánh lễ đồng thắp hương kính thánh Vinsentê Nguyễn Thì Điểm. Đồng tế với ngài có cha Chưởng ấn Phêrô Nguyễn Đoài, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và rất đông quý cộng đoàn đến tham dự.

Trước thánh lễ, Đức cha Louis cùng quý cha thực hiện việc thay áo quan cho cha Thánh Điểm, nghĩa cử tốt đẹp này thể hiện tấm lòng biết ơn, sự trân quý đối với cha thánh, vị tiền bối Đức Tin, người đã sống và chết cho tình yêu thập giá để thắp lên ngọn lửa đức tin cho các thế hệ mai sau. Như Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô II trong ngày phong thánh đã nói: “Máu các thánh Tử đạo là nguồn ân sủng cho anh em trước tiên để anh em thăng tiến trong Đức Tin”.

Chia sẻ trong thánh lễ, Đức cha Louis nhấn mạnh đến việc thực hiện lời Chúa dạy trong việc kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Những kẻ làm con phải lấy chữ hiếu làm đầu vì đó là điều phải đạo (x. Ep 6, 1). Đây không chỉ là nét đẹp tinh túy của văn hóa dân tộc mà còn là lẽ sống, là nhiệm vụ căn cốt thiêng liêng, là phẩm chất của con người. Phận làm con, mỗi người hãy thực thi giới răn của Chúa. Thể hiện tấm lòng thảo hiếu biết ơn, tôn kính, vâng lời ông bà, cha mẹ khi các ngài còn sống, khi các ngài đau ốm phải phụng dưỡng chăm sóc cũng như khi đã qua đời luôn nhớ dâng lễ, cầu nguyện cho các ngài.

Đồng thời, Đức Cha cũng hướng cộng đoàn đến tình yêu cha mẹ đối với con cái để nói lên tình yêu Thiên Chúa đối với con người một tình yêu rộng lớn hơn. Khi thực hiện việc tôn kính ông bà, tổ tiên thì hướng đến tôn thờ Thiên Chúa Đấng là cội rễ và nguồn mạch của sự sống.

Thánh lễ khép lại, từng đoàn người lần lượt thành kính đến thắp hương, xin ơn Thánh Điểm cầu bầu. Hy vọng rằng, đức tin không chỉ dừng lại ở đây và xây dựng trên những cuộc viếng rầm rộ mà phải được kết dệt nên trên sự trưởng thành về ý thức và trách nhiệm trong cuộc sống. Như gương thánh tử đạo đã sống hầu cũng cố và làm gia tăng đức tin trong chúng ta để mỗi người nổ lực sống tinh thần chứng nhân đức tin cách triệt hơn trong đời sống thực tại.

Ban Truyền Thông Gp. Hà Tĩnh