Giáo xứ Ba Đồn: Thánh Lễ Tiệc Ly Chiều Thứ Năm Tuần Thánh

GPHT (08.4.2023) _Tam Nhật Vượt Qua là đỉnh cao và trọng tâm của Năm Phụng vụ. Đây là 3 ngày Thánh diễn ra những biến cố sau cùng trong cuộc đời của Đức Kitô, bắt đầu từ thánh Lễ Tiệc Ly và kết thúc vào ngày Lễ Phục Sinh, sau Kinh chiều.

Trong ngày đặc biệt của Thứ Năm Tuần Thánh, các linh mục và cộng đoàn được mời gọi tái diễn Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu với các môn đệ để nhớ đến Ngài, để tưởng niệm Người đã chịu chết và mừng vui vì Ngài vẫn đang hiện diện giữa chúng ta cho đến muôn đời. Cũng như Đức Kitô đã vượt qua những nỗi khổ nhục và cái chết để cứu chuộc loài người thì các kitô hữu cũng được mời gọi can đảm vượt qua những đau khổ, nhất là đoạn tuyệt với tội lỗi, để sống trong sự tự do của con cái Thiên Chúa.

Trong ý hướng đó, vào lúc 5h00’ chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 06/04/2023, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, người cha chung của Giáo Phận đã đến đồng hành và dâng Thánh lễ Tiệc Ly tại giáo xứ Ba Đồn, hạt Bình Chính, P. Quảng Phong, Tx. Ba Đồn, Quảng Bình. Điều đó nói lên tình thương và sự săn sóc của ngài đối với đoàn chiên Chúa đã trao đặt nơi ngài.

Giảng trong thánh lễ, Đức cha Louis đã nói lên ý nghĩa của Thánh lễ hôm nay. Nguồn gốc của thánh lễ xuất phát từ Đức Giêsu Kitô từ sự kiện của người Do Thái ăn lễ Vượt Qua trong Cựu Ước tưởng niệm việc Thiên chúa giải thoát dân Ngài. Vượt qua ở đây cũng chính là Chúa Giêsu đã vượt qua cái chết. Chính Chúa Kitô đã khai mào Cuộc Thương Khó khi cùng với các môn đệ dùng bữa ăn Vượt Qua đó. Nhưng người muốn bữa ăn này trở thành bữa tiệc của Giao Ước mới, chính Ngài đã đổ Máu ra trên Thập Giá vì nhân loại tội lỗi.

Sau đó, Đức cha Louis nhấn mạnh đến trọng tâm của thánh lễ hôm nay là việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể và Truyền Chức Thánh. Cả hai bí tích này đều họa lại một vị Thiên Chúa khiêm hạ thẳm sâu, hạ cố đến với con người. Biến mình thành Thần Lương nuôi dưỡng và nâng những người Ngài chọn qua thánh chức linh mục. Trong gia đình, mỗi thành viên cũng hãy khiêm hạ phục vụ lẫn nhau. Trong giáo xứ, các linh mục phục vụ dân thánh như Chúa Giêsu đã dạy: “Nếu Thầy là thầy là chúa mà còn sửa chân cho anh em thì thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau”(Ga 13, 14).

Sau bài diễn giảng Lời Chúa, Đức cha Louis đã làm lại cử chỉ đầy yêu thương của Chúa năm xưa là rửa chân cho 12 người đại diện cộng đoàn tín hữu. Cử chỉ này như lời nhắc nhở đối với mỗi tín hữu hãy sống như Chúa Giêsu đã từng sống là trở nên tôi tớ phục vụ.

Tiếp đến, Đức cha kiệu Mình Thánh Chúa sang bàn thờ cạnh để mọi người cùng chia sẻ hiệp thông với ngài những giờ khác cuối cùng trong vườn Giết-sê-ma-ni, nhất là suy gẫm về mầu nhiệm tự hủy của Chúa để thấm thía hơn lời mời gọi yêu thương của Ngài: “Anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).

Sau đó, ngài quay trở lại lột khăn bàn thờ điều đó để nói đến thân mình Chúa Kitô bị đánh đập, chà đạp, lột trần đến nhục nhã vì yêu nhân loại tội lỗi.

Kết thúc thánh lễ Đức cha đã dùng cơm tối và ở lại tại Giáo xứ. Ngài giải tội và khao khát gặp gỡ những tâm hồn xa Chúa lâu năm trong giáo xứ.

Hy vọng tham dự thánh lễ hôm nay, mỗi người biết theo gương Thầy Chí Thánh để vượt qua những khó khăn thử thách trong đời sống và mặc lấy tinh thần  khiêm hạ của Chúa để trở nên người tôi tớ phục vụ anh chị em trong tình yêu thương hầu mai sau được hưởng vinh quang với người trên Nước Trời.

Cũng trong chuyến hành trình mục vụ này, sáng ngày 07/04/2023 lúc 7h30’, Đức Cha Louis đã vượt sông dài để đến thăm giáo họ Trùng Giang một trong 3 giáo họ của Giáo xứ. Đến đây, ngài cảm thấu được tình cảm thương mến của đoàn chiên dành cho ngài qua sự tiếp đón nồng hậu, ân cần chất chứa bao tình thương giản dị, chất phát mặc dù đời sống của người dân nơi đây còn rất nhiều khó khăn. Chính qua sự gặp gỡ này đã tiếp thêm động lực, tinh thần và những thao thức cho Đức cha trong sứ vụ mới.

BTT-GPHT